Pesticidengebruik: het moet veel beter!

Op donderdag 15 december 2016 organiseerden de vzw Centrum voor Duurzaam Groen (Cedugro) en de provincie Limburg een Platform Openbaar Groen over ‘Pesticidenverbod voor openbare diensten’ in het cultureel centrum in Hasselt (Kunstlaan 5).

Sedert donderdag 1 januari 2015 mogen openbare diensten geen pesticiden meer gebruiken.
Enkel onder zeer specifieke voorwaarden is er nog een tijdelijke afwijking mogelijk.
Hoe loopt dit in de praktijk?
Wat gaat goed?
Waar zitten de knelpunten?

Gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove verzorgde de inleiding.

“Er is een positieve trend na 2 jaar”, zegt Ludwig Vandenhove, “maar het kan nog veel beter.
Er is een sterke afname bij de openbare besturen en op de terreinen van de Limburgse scholen.

Maar er zijn nog steeds grote verschillen tussen de Limburgse gemeenten. Bovendien gebruiken nog meer dan de helft van de Limburgse gemeenten afwijkingen.
Dit heeft te maken met de beleidskeuze van de gemeentebesturen, niet bijvoorbeeld met het bodemtype of de vegetatietypes. Er is ook geen geografische lijn te trekken.

Er is nog veel werk voor wat betreft de sportterreinen.

Ook in dit domein blijkt andermaal het gebrek aan handhaving.
Voor gemeenten, die zich niet aan de regels houden, is er immers geen sanctie voorzien. Waarom bijvoorbeeld geen systeem uitwerken, waarbij ‘goede voorbeelden’ ( financieel) beloond worden?

Het openbaar domein is onze eerste prioriteit, maar we moeten verder denken. Zo proberen we als provincie Limburg zoveel mogelijk partners mee te krijgen (bijvoorbeeld de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), de Watergroep, de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (Velt), etc. om acties op touw te zetten om het pesticiden gebruik eveneens merkelijk te verminderen op privé -domein.
De campagne van Greenpeace die momenteel op de openbare radio loopt is hiervan een mooi voorbeeld.” (1)

Hieronder vindt u de perstekst.


 

Zie ook Filmproject 'Pesticidevrij tuinieren' van 14-11-2016 en Campagne ‘Limburg Pesticidenvrij’ van 07-03-2016 op deze website.