PLOT in ‘Fan van Limburg’

In ‘Fan van Limburg’ op Televisie Limburg (TVL) was op maandag 23 november 2015 een reportage te zien over de werking van het Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT).

Het is nu hoog tijd dat de federale regering kleur bekent inzake de brandweerscholen, politiescholen en scholen voor medische zorg”, zegt gedeputeerde van Veiligheid en verantwoordelijke van het PLOT Ludwig Vandenhove.
“In feite gaat het om een federale bevoegdheid, waar de provinciebesturen veel geld insteken, zowel qua werking en personeel, als qua infrastructuur.

De vraag is hoeveel middelen wij als provincie nog zullen krijgen van de Vlaamse regering om die taak te kunnen blijven uitoefenen.

Brandweermensen, politiepersoneel en ambulanciers verdienen een kwalitatieve opleiding dichtbij huis, in Limburg, die bovendien zo goedkoop mogelijk is voor de belastingbetaler.
Het PLOT biedt daartoe de beste garantie.

Op veiligheid mag niet bespaard worden en veiligheidsopleidingen moeten in handen van de overheid blijven.”

U kan het volledige filmpje hier bekijken.

 

Zie ook PLOT in Fire Forum van 24-10-2015 op deze website.