Politie- en veiligheidsbeleid nog zo slecht niet!

“Blijkbaar was het door mij gevoerde politie- en veiligheidsbeleid nog zo slecht niet als ik nu zie, op basis van de begroting 2013 voor de politiezone Sint-Truiden – Gingelom - Nieuwerkerken, dat dit verdergezet wordt.”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove. “Nog niet zolang geleden was er nochtans kritiek op.”

 

“Het kan rap verkeren in de politiek.”, zegt Ludwig Vandenhove.

 

Hieronder vindt u een aantal bemerkingen van sp.a bij de politiebegroting 2013.

 

- Begroting 2013 is een copie van de begroting 2012, dus zijn wij als sp.a tevreden.

Dit bewijst dat het gevoerde politie- en veiligheidsbeleid goed was en wordt voortgezet.

 

 

We hebben ooit anders gehoord (bijvoorbeeld CD&V Sint-Truiden, die zich onthouden heeft bij de begroting 2012 (1), persverklaringen van Open Vld Sint-Truiden(2) enkele weken voor de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012 naar aanleiding van de moord op een Afghaan).

Bedankt aan burgemeesters Charly Moyaerts (Gingelom) en Benny Bamps (Nieuwerkerken), die consequent zijn in hun beleid.

 

- Er was teveel personeel. Dus zijn we ook blij dat het nieuwe beleid hier nu op terugkomt.

Pensioneringen worden vervangen, hoewel aangekondigd werd dat dit niet zou gebeuren.

Veiligheid blijft voor ons als sp.a boven alles een zaak van mensen.

 

- In datzelfde verband blijven wij ons zorgen maken over de aangekondigde afslanking (afdankingen?) van de preventiedienst. Was dit ook - gelukkig dan maar - louter aankondigingpolitiek?

Voor ons is de preventiefunctie essentieel in een globaal en integraal veiligheidsbeleid.  

 

- Wij blijven op onze honger zitten inzake een beleidsnota of visie tenzij er echt gestreefd wordt naar continuïteit (dan zijn we blij!). Normaal zou dit toch moeten gepresenteerd worden bij de eerste begroting en meerjarenplanning.

Komt er een beleidsnota?

 

- Wordt het integrale veiligheidsbeleid verder gezet?

Zijn daar specifieke stappen toe gezet samen met de nieuwe gemeentebesturen?

 

-Hoe zit het met de rol van de wijkinspecteurs?

Blijft hun rol even belangrijk dan tijdens de vorige beleidsperiodes sedert de politiehervorming in 2002?

 

- Zijn er al cijfers over de inzet en de resultaten van het inschakelen van de vaste camera’s?

Hoe zit het met de personeelsinzet voor wat het bekijken en het opvolgen van de camerabeelden betreft?

 

De sp.a-vertegenwoordigers in de lokale politieraad Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken hebben voor de begroting 2013 gestemd.

     

Zie onder andere (1)CD&V Sint-Truiden onthoudt zich bij de stemming over politiebegroting 2012!’ van 9 december 2011, (2)Verkiezingskoorts (rond overlast)’ van 9 oktober 2012  en ‘Camera’s. En mensen?’ van 14 oktober 2012 op deze website.