Politieke spelletjes in plaats van aandacht voor de sport!

“Dat is het minste wat je kan zeggen van CD&V en Open VLD met betrekking tot hun houding inzake het beleid qua sporthallen.”, zeggen de sp.a‘ers
Johnny Vangrieken (voormalig schepen van sport),
Bert Breesch (huidig schepen van sport) en burgemeester
Ludwig Vandenhove.

“Dit dossier sleept al aan sedert eind 2009, toen de sp.a voorgesteld heeft tijdens de gemeenteraad van maandag 19 oktober de sporthal van GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap in de Jodenstraat voor 30 jaar in erfpacht te nemen en bijkomend nog een nieuwe sporthal te bouwen. Uit alle cijfers en vaststellingen, zowel qua sportbeoefening in Sint-Truiden, als in vergelijking met andere Limburgse gemeenten/steden, blijkt dit nochtans een reële behoefte te zijn.”, zeggen
Johnny Vangrieken en
Bert Breesch.

 

 

 

Sinds de sporthal in de Jodenstraat vanaf maandag 30 januari 2011 om veiligheidsredenen gesloten is, is het probleem nog meer acuut geworden.
Een tiental Sint-Truidense sportverenigingen (basketbal, handbal, tafeltennis, zaalvoetbal, etc.) en enkele honderden Sint-Truidense sporters worden hierdoor rechtstreeks getroffen. Ook enkele andere grote evenementen (onder andere het tornooi van de Limburgse Trudo Boksclub en de missverkiezing Miss Fruit Belgium & Ambassadrice Sint-Truiden) komen in het gedrang.

 

 

“Als sp.a hebben wij deze aangelegenheid al tijdens 3 opéénvolgende schepencolleges aangebracht en is hier al tweemaal over gestemd (op vrijdag 28 januari 2011 en op vrijdag 11 februari 2011).
De uitslag is telkens duidelijk: 5 sp.a voor, CD&V en Open VLD tegen. Wij hebben dit punt eveneens geagendeerd op de gemeenteraad van maandag 21 februari 2011. Als sp.a vinden we immers dat de sportverenigingen recht hebben om te weten welke politieke partijen achter hen staan, én op korte termijn, én op (half)lange termijn.”, aldus
Johnny Vangrieken en
Bert Breesch.

 

 

“Nog erger is het met de plannen om die bijkomende sporthal te bouwen op de veemarktsite, omdat er daar geen problemen zijn qua ruimtelijke ordening en deze bijgevolg binnen het jaar klaar kan zijn.
Ik heb dat idee, met gemotiveerde nota’s qua kostprijs en financiering bij, al tweemaal ter sprake gebracht tijdens de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen van vrijdag 28 januari en vrijdag 4 februari 2011 en de ruwe plannen zijn zelfs binnen enkele dagen al klaar.
En dan vindt de CD&V het nodig om daar zelf mee uit te pakken alsof het hun voorstel is.”, zegt
Bert Breesch.

Pittig detail in dit verband: tijdens de gemeenteraad van maandag 20 december 2010 heeft de CD&V een bijkomend punt aan de agenda van de gemeenteraad toegevoegd, waarbij ze vroegen om voorlopig niets meer te doen op het Begijnhof, het domein Speelhof en de veemarktsite totdat de resultaten zouden bekend zijn van een nog op te starten Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP).
Van inconsequentie gesproken!

 

 

 

 

 

“Ondanks mijn lange politieke ervaring heb ik die handelswijze van elkaars dossiers ‘af te pakken’ (in feite te ‘pikken’) nooit meegemaakt.”, aldus burgemeester
Ludwig Vandenhove.

 

 

En vanmorgen was het echt kafka: toen ik het punt van de sporthal op de veemarkt op het college van burgemeester en schepenen bracht, hebben CD&V en Open VLD zich onthouden.
Begrijpe wie kan!
Is de CD&V nu voor of tegen een nieuwe sporthal op de veemarksite?
Hopelijk zal hun stemgedrag duidelijk zijn tijdens de gemeenteraad van maandag 21 februari 2011, want ook dat punt hebben we laten agenderen.”, zegt schepen Bert Breesch.

 

 

“Alleszins blijven wij verder werken aan sportbeleid in de breedte, waarbij elke Truienaar de kans krijgt haar/zijn sportttak zo dicht mogelijk bij huis, zo goedkoop mogelijk en in zo optimaal mogelijke omstandigheden uit te oefenen.
Onze resultaten ter zake tijdens de 2 vorige legislaturen laten niets aan onduidelijkheid over.”, besluiten
Johnny Vangrieken en Ludwig Vandenhove.

 

 

Hierover is ook een item verschenen in De Standaard, Het Belang van Limburg, Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad van zaterdag 12 februari 2011 en in Het Belang van Limburg van 22 februari 2011.

 

 

 

 

Zie ook de tekst ‘Renovatie sporthal Jodenstraat!’ van 18 april 2009 op deze website.