"POLITIEKERS GEEF ONS RUSLAND TERUG"

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

"POLITIEKERS GEEF ONS RUSLAND TERUG"

De slogan is nog steeds terug te vinden op heel wat locaties in Haspengouw. Het probleem is immers nog (lang) niet opgelost.

Het is een actie van de fruittelers, zij roepen de Europese Unie (EU) op om de Russische boycot, die recent verlengd werd, stop te zetten. Daardoor kunnen zij al 2 jaar geen fruit meer exporteren naar Rusland, dat de grootste afzetmarkt was.

"Hoe gaat dit verder evolueren?", vraagt gedeputeerde Ludwig Vandenhove zich af.
"Inmiddels hebben alle democratische partijen al de nodige stappen gezet naar de EU toe om iets aan de situatie te veranderen. Zo heb ik ervoor gezorgd dat een delegatie van fruittelers op woensdag 7 september 2016 ontvangen werd door sp.a-Europees parlementslid Kathleen Van Brempt.
Spijtig genoeg ben ik er in laatste instantie niet in geslaagd persoonlijk aanwezig te zijn wegens de politieke en bestuurlijke problemen in Hasselt. (1)

sp.a-voorzitter John Crombez heeft samen met sp.a-fractieleider in het Vlaams parlement Joris Vandenbroucke en sp.a-Vlaams parlementslid Bert Moyaerts op vrijdag 30 september 2016 een werkbezoek gebracht aan een lokale fruitteler in Geetbets. Naast een gesprek met een delegatie fruittelers hebben ze ook geholpen bij de fruitpluk.

Maar de fruitsector heeft nog andere problemen.
Zou het niet goed zijn dat er eens een Ronde Tafel zou georganiseerd worden op Vlaams of Limburgs niveau, waarin alle problemen in kaart gebracht worden en mogelijke oplossingen worden aangedragen. Hierin moeten voor alles de economische problemen en de inkomenszekerheid van de fruittelers aan bod komen, maar ook andere items (bijvoorbeeld probleem van oogsten te vernietigen, terwijl er nog zoveel tekorten zijn in onze maatschappij; de problematiek van de hoogstamboomgaarden; de rol van  de fruitsector in de aanpak van de CO2-problematiek; etc.). 
Ik merk dat er soms veel meer initiatieven genomen worden rond sectoren die economisch veel minder betekenen.”

Hieronder vindt u de bijdrage die in de verschillende edities in Haspengouw van #jijmaakt[…] omtrent deze problematiek is verschenen.   

 

(1) Hilde Claes opnieuw onder vuur. Het Belang van Limburg, 07-09-2016, p. 19. Beenders (sp.a) eist gesprek tussen Claes en CD&V over Zondag met Hilde. Het Belang van Limburg, 07-09-2016, p. 19

Zie ook Ludwig Vandenhove in #jijmaakt[…] van 27-10-2016 en “POLITIEKERS GEEF ONS RUSLAND TERUG!” van 05-07-2016 op deze website.