Preventie hoort bij veiligheid!

Preventie hoort bij veiligheid en bij de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove namens de sp.a-fractie Sint-Truiden. “Ik ben dan ook verbaasd over de krantenberichten dat preventie naar de stad verhuist.”

Het verleden heeft aangetoond, op basis van concrete cijfers en duidelijke resultaten, dat dit model het beste werkt. Bovendien maakt preventie deel uit van de globale veiligheidsketen.
Waarom wordt dit nu gewijzigd?
Veranderen om te veranderen, zoals gebeurt op zovele andere beleidsdomeinen, of onenigheid binnen het college van burgemeester en schepenen en/of de meerderheid over die bevoegdheid?

Van integrale veiligheid (“de burger zich goed laten voelen in haar/zijn omgeving”) is al helemaal geen sprake meer.
Meldingskaarten, die niet beantwoord worden, werken op openbaar domein zonder dat de inwoners geïnformeerd worden, verkeersborden, die schuin staan, kleine herstellingen aan wegen of voetpaden, die niet gebeuren, kortom, de overlastproblematiek wordt niet meer aangepakt.

Ook de overplaatsing van de jongerenpreventiewerker Erik Jamar naar de jeugddienst ligt in dezelfde lijn.
Via projecten als “Opboksen”, straatvoetbal, graffitiprojecten, “Film in de wijk”, etc. is Erik er, in nauwe samenwerking met de preventiedienst en de lokale politie, in geslaagd een aantal jongeren “op het rechte pad te houden” en hen in te passen in de buurten en wijken.
Dit kan enkel maar via een heel gerichte aanpak en een zeer persoonlijke benadering.
Al deze inspanningen uit het verleden dreigen nu verloren te gaan.

Ik citeer voormalig korpschef-hoofdcommissaris Philip Pirard op Facebook van zaterdag 1 februari 2014: ”Erik, verbaasd heb ik je bericht gelezen. Je weet dat de preventiedienst voor mij een zeer belangrijk onderdeel is om Sint Truiden veilig en leefbaar te maken. Onze jarenlange samenwerking om met maatschappelijke kwetsbare jongeren te werken heeft zijn vruchten afgeleverd. Ik denk hierbij aan het boksproject, het voetbalproject, Europeers, leefsleutels, .... Ook de graffity, de filmavonden in wijken, ...
Hopelijk heb je dezelfde gedrevenheid als toen ik nog bij je kon meedenken en creatief ideeën naar voorbracht. 
Het ga je goed en als je nog een goed idee hebt neem ik het ook mee naar HAZODI.”

Investeren in een leefbare stad vergt een lange termijnvisie, geen ad hoc-maatregelen, die om onduidelijke (of politieke?) redenen genomen worden”, besluiten sp.a-fractieleider Filip Moers en gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

 

Zie ook Cartoon: Graffitikunst: ook nog in Sint-Truiden? van 20-10-2013 en Erik is goed bezig! van 13-09-2012 op deze website.