Preventie is juist belangrijk!

“Preventie blijft een onmisbare schakel binnen een (integraal) veiligheidsbeleid.”, zegt Limburgs gedeputeerde voor veiligheid en Sint-Truidens gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Ik begrijp niet dat de CD&V en Open Vld-meerderheid in Sint-Truiden de inbraakpremies vermindert.

Tijdens de gemeenteraad van maandag 26 augustus 2013 heeft de CD&V en Open Vld-meerderheid de halvering van de premie ter aanmoediging van de beveiliging van particuliere woningen tegen inbraak goedgekeurd.
De huidige premie, die 247,90 € bedroeg, wordt nu gehalveerd naar 125 €.

In juni 2013 bleek nog uit een bevraging van de slachtoffers van woninginbraken, uitgevoerd in het kader van het eindwerk van een stagiair van de stad Sint-Truiden, dat ruim de helft pas na de inbraak preventiemaatregelen nam.
Burgemeester Veerle Heeren stelde toen dat het van groot belang is om onze woningen beter te beveiligen en dat er nog meer ingezet moet worden op inbraakpreventie. (1)
En nu doet ze het precies omgekeerde van wat ze toen zei.

“In de strijd tegen het toenemend aantal inbraken in Limburg (2) zouden de preventiemaatregelen juist moeten opgedreven worden.
In het kader van een actieplan tegen woninginbraken gaat de provincie Limburg kortelings de Limburgse gemeenten en steden precies oproepen om het aantal sensibiliserende maatregelen (nog) op te drijven.
Een huis beveiligen tegen inbraak is eerder een kwestie van organisatie en ondersteuning dan van veel financiële middelen. Maar inbraakpremies vormen vaak de opstap voor personen en/of gezinnen om hun huis op inbraakgevoeligheid te laten screenen en de nodige maatregelen te nemen.

Veiligheid is een basistaak van de overheid en daar kan wat mij betreft dan ook niet op bespaard worden.”, besluit Ludwig Vandenhove.

De sp.a-fractie in Sint-Truiden verzond een digitale nieuwsbrief  over de gehalveerde inbraakpremies.
U vindt de volledige nieuwsbrief hieronder.

  1. Politie zet in op inbraakpreventie. Het Belang van Limburg, 20-06-2013, p.20.
  2. Aantal inbraken en gauwdiefstallen stijgt. TVL-nieuws, 09-07-2013.

 

Zie ook Middagconferentie ‘Diefstal in woningen’ van 10-07-2012, Politie- en veiligheidsbeleid nog zo slecht niet! van 22-02-2013 en De integrale aanpak van woninginbraken in de politiezone Sint-Truiden–Gingelom–Nieuwerkerken van 23-10-2012 op deze website.