Problemen jeugdhuis ‘de resoor’ opgelost

“Uit een evaluatievergadering met de buurt, de jeugddienst, de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en mezelf, op woensdag 3 oktober 2012, is gebleken dat de overlastproblemen in en rond het jeugdhuis ‘de resoor’ (voorlopig) zijn opgelost.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.

“De gemaakte afspraken worden vrij goed nagekomen.

Er is overeengekomen om de situatie nauwgezet op te volgen en opnieuw te bespreken in het allerheiligenverlof.

Het is zoals ik voorspeld had in het voorwoord van de politiekrant van september 2012 en ik citeer:

‘De zomer loopt stilaan naar zijn einde.
Zoals ik in de vorige politiekrant al schreef, betekent deze periode dat mensen meer en langer op straat blijven met mogelijke overlast tot gevolg.
Overlast is een gegeven dat zich in elke middelgrote of grote stad in Vlaanderen voordoet, eerder dan onveiligheid.
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken probeert hier steeds, in overleg met de buurt, maximaal op in te spelen via verhoogd politietoezicht, aanwezigheid van gemeenschapswachten en het plaatsen van de mobiele camera.
Met het hernemen van de school en de herfst, die eraan komt, zal dit overlastfenomeen sowieso verminderen.’
Zie de tekst ‘Politiekrant september 2012 is klaar’ van 28 september 2012 op deze website.

Ik wil de buurt en de jongeren bedanken voor het wederzijds betoonde respect.”

Zie onder andere ook de teksten ‘Wederzijds respect en verdraagzaamheid!’ van 9 juli 2012 en ‘Positief overleg over jeugdhuis ‘de resoor’ van 4 september 2012 op deze website.