Procedure Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s) hernemen

Dit is alleszins het standpunt van sp.a/Lijst Burgemeester met betrekking tot de RUP’s ‘Acute ruimtelijke knelpunten 1’ en ‘Brustempoort Buiting’.

“Bovenvermelde RUP’s werden op de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012 voorlopig aanvaard en het openbaar onderzoek liep van maandag 25 juni 2012 tot vrijdag 14 september 2012.

Voor beide RUP’s werden bijna 300 bezwaren ingediend.
Vooral de fietsverbinding via de groene schakel naar Brustempoort en de ontwikkeling van een nieuwe wijk met een torengebouw zorgden voor heel wat bezwaren.”, zeggen schepen Filip Moers en burgemeester Ludwig Vandenhove.

De sp.a-fractie is voorstander om alle bezwaren zorgvuldig te behandelen en op basis van dit resultaat de procedure voor beide RUP’s volledig te hernemen in de volgende legislatuur.
De toekomstige schepen van ruimtelijke ordening moet van in het begin betrokken worden bij deze dossiers, kennis hebben van alle bezwaren en er moet voorafgaandelijk aan de nieuwe procedure voldoende overleg en communicatie zijn met de omwonenden en de betrokken bewoners.

“Dit zijn te belangrijke dossiers om nog op het einde van een legislatuur te behandelen.
De definitieve aanvaarding en de uitvoering moeten verdedigd worden op een gemeenteraad door de nieuwe schepen van ruimtelijke ordening.”, besluiten Filip Moers en Ludwig Vandenhove.

Zie onder andere de tekst ‘De Vragende Partij: RUP Brustempoortbuiting’ van 31 augustus 2012 op deze website.