Provincie Limburg gaat meer waterlopen zelf beheren

In het kader van de interne Vlaamse staatshervorming heeft de provincie Limburg de bevoegdheid gekregen om ook de waterlopen van categorie 3 te beheren op voorwaarde dat de betrokken gemeenten en Wateringen akkoord zijn.
Op dinsdag 2 december 2014 werd een stand van zaken opgemaakt op een bijeenkomst in de provincieraadszaal.    

Bevoegd gedeputeerde Ludwig Vandenhove: "37 van de 43 gemeenten (Herstappe heeft geen waterlopen op zijn grondgebied) hebben inmiddels de overdracht gerealiseerd.
Ik hoop dat de andere gemeenten (Herk-de-Stad, Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode, Bocholt, Kinrooi en Voeren) zo snel mogelijk volgen.

Heel deze operatie moet het in de provincie Limburg mogelijk maken om een eenvormig en integraal waterbeleid te voeren. De gemeenten hebben er eveneens financieel voordeel mee.

Vlaanderen laat (voorlopig) deze bevoegdheid bij de provincie besturen zitten, maar zelfs indien het provinciale niveau volledig zou afgeschaft worden, is dit een model dat perfect kan overgedragen worden naar het Vlaamse of een ander tussenliggend niveau.

Ik heb niets tegen de Wateringen, maar als Vlaanderen het echt meent met een vereenvoudiging van de interne staatsstructuur, zijn dit echt overbodige organen."

Ludwig Vandenhove heeft in zijn beleidsverklaring voor de provincieraad van donderdag 13 november 2014 ook uitgebreid aandacht besteed aan dit beleidsdomein.

Hieronder vindt u het persbericht.Zie onder andere Provincie neemt waterlopen in 37 gemeenten over. Het Belang van Limburg, 03-12-2014, p. 29. Provincie Limburg neemt beheer waterlopen over van gemeenten. www.hbvl.be, 02-12-2014. Radio2-journaal, 02-12-2014.

Zie ook Beleidsverklaring provincieraad van 14-11-2014 en Provincie Limburg neemt waterlopen over van 19-12-2013 op deze website.