Provincie Limburg geeft het goede voorbeeld

"Er wordt veel gezegd, geschreven en vergaderd en er worden veel (wetenschappelijke) studiedagen georganiseerd over de grote groep jonge werklozen in Limburg, die weinig kansen hebben op de arbeidsmarkt. Maar wij moeten er concreet iets aan doen, niet (enkel) over spreken.", zegt gedeputeerde voor personeelsbeleid Ludwig Vandenhove.

"De deputatie heeft op donderdag 15 mei 2014, op voorstel van Ludwig Vandenhove, beslist om opnieuw 10 instapstagiaires aan te werven.
Dit zijn echt sociale beslissingen."

Hieronder vindt u de perstekst. 

Provincie Limburg neemt opnieuw instapstagiaires aan

Op voorstel van gedeputeerde Ludwig Vandenhove besliste de Limburgs deputatie op donderdag 15 mei 2014 om opnieuw 10 instapstageplaatsen te voorzien. 
De instapstages zijn bedoeld voor jongeren die van school komen zonder diploma secundair onderwijs en na zes maanden zoeken nog geen job hebben gevonden.
“De instapstage geeft de werkzoekende jongere de (eerste) ervaring die vele werkgevers vragen.”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove. “Het provinciebestuur wil het goede voorbeeld geven in deze problematiek.”
Jongeren die kunnen verwijzen naar een eerste werkervaring, maken veel meer kans op succes bij sollicitaties. Dat geldt des te meer voor jongeren die zonder diploma van school komen.

Het provinciebestuur gaat daarom deze zomer opnieuw 10 stageplaatsen voor laaggeschoolde jonge werkzoekenden creëren bij diverse provinciale diensten.
Gedeputeerde Ludwig Vandenhove: “Uit de eerste ervaring met instapstagiaires in de zomer van 2013 hebben we geleerd dat een goede begeleiding van de jongeren noodzakelijk is. De jongeren moeten een werkervaring opdoen die het best past bij hun competenties.
Samen met VDAB Limburg hebben we bekeken hoe we de stages het best kunnen inpassen in het begeleidingstraject van de VDAB, nu is het kwestie van de verwachtingen goed af te stemmen met de provinciale begeleiders van de toekomstige stagiaires
.”

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove wil ook de Limburgse ondernemers nog eens oproepen om hun verantwoordelijkheden in het oplossen van dit probleem in de arbeidsmarkt op te nemen: “Zij hebben er het grootste belang bij van dit instrument gebruik te maken om de oningevulde vacatures voor laaggeschoolden in Limburg ingevuld te krijgen en jongeren al de ervaring mee te geven waar de werkgevers zelf om vragen als ze aanwerven.”

 

Zie onder andere “SALK-incident” gesloten van 20-03-2014, Echt iets doen aan de jongerenwerkloosheid! van 08-07-2013 en Jongerenwerkloosheid prioritair aanpakken van 06-04-2013 op deze website.