Provincie Limburg ondersteunt Repair Cafés

Op initiatief van gedeputeerde voor leefmilieu Ludwig Vandenhove ondersteunt de provincie Limburg de komende 2 jaar voor een bedrag van 30.000 EURO Repair Cafés of gelijkaardige initiatieven.
Deze subsidies zijn supplementair aan de middelen, die de kringloopwinkels jaarlijks ontvangen.

Verenigingen, maar ook individuele burgers, nemen steeds vaker initiatieven in buurten, dorpen, wijken, zelfs straten om inventieve dingen te doen met allerhande afval en/of tweedehandsmateriaal.
In plaats van het weg te gooien, wordt het hersteld en/of wordt er iets creatief mee gedaan.”, aldus Ludwig Vandenhove.

Repair Cafés zitten in de lift.
Zij bieden een goed alternatief voor de wegwerpmaatschappij, stimuleren mensen voor een duurzame samenleving en werken de sociale cohesie in de hand.
Dat heb ik persoonlijk nog kunnen vaststellen op vrijdag 4 april 2014 toen ik aanwezig was in het Repair Café in de Joris Van Oostenrijkstraat 47 in Kuringen (Hasselt).

Het 1ste Repair Café ontstond een jaar geleden in Kuringen (Hasselt), inmiddels zijn Diepenbeek, Overpelt en Dilsen-Stokkem (vorige zaterdag 5 april 2014) gevolgd.

Met de praktische steun van de Limburgse kringwinkels en de subsidies vanuit de provincie Limburg wil ik zoveel mogelijk gemeenten en verenigingen aanzetten om gelijkaardige initiatieven op te zetten.

Het is goed voor de afvalpreventie, zorgt voor een duurzame economie, brengt mensen samen en levert soms originele kunstwerken en/of innovatieve dingen op. Zo was er in Kuringen een 3D-printer aanwezig.

Het is tevens een vorm van niet-traditionele handel.
Het is al het 2de initiatief – e-portemonnee op woensdag 2 april 2014 – dat we deze week vanuit de provincie Limburg ondersteunen in de richting van ruilhandel.”
Zie Provincie Limburg stimuleert project e-portemonnee van Limburg.net van 04-04-2014 op deze website.

Het project werd officieel voorgesteld in het Openhuiskuringen, Joris Van Oostenrijkstraat 47, waar telkens de eerste vrijdag van de maand het Repair Café doorgaat.

Hieronder vindt u het persbericht.

Provincie Limburg stimuleert oprichting en werking Repair Café’s in Limburg. Met resultaat!

Wat zijn Repair Café’s?

Repair Cafés zijn gratis, toegankelijke bijeenkomsten, waarop buurtgenoten elkaar op vrijwillige basis helpen bij het herstellen van allerhande voorwerpen. Dit gaat van kleding tot elektrische apparaten, meubels en zelfs fietsen en computers. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee en gaan samen met de (vrijwillige) deskundigen, zoals elektriciens, naaisters, timmerlieden,… aan de slag.
In het Repair Café is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke herstellingen uit te voeren.

In het Repair Café leren bezoekers dat herstelling een goed alternatief voor weggooien is en dat dit alternatief ook voor hen bereikbaar is. Het Repair Café helpt zo de afvalberg te verkleinen. Daarnaast draagt het bij aan een mentaliteitsverandering, die nodig is om mensen warm te maken voor een duurzame samenleving. Tot slot is het Repair Café ook een sociaal evenement: buurtgenoten ontmoeten elkaar op een nieuwe, verrassende manier. Dat leidt tot nieuwe contacten in de buurt en bevordert de sociale cohesie.

Repair Café’s in Limburg

Het Repair Café in Hasselt, beet één jaar geleden de spits af. Ondertussen zijn er ook Repair Café’s actief in Diepenbeek en Overpelt.
In Dilsen-Stokkem ziet ook een nieuw Repair Café het licht.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove: “Niet alleen dragen Repair Café’s bij tot het terugdringen van de wegwerpmaatschappij en dito afvalberg, ook worden mensen gestimuleerd om duurzamer in het leven te staan. Maar ook en vooral vind ik de sociale dimensie van een Repair Café uitermate belangrijk: dit initiatief geeft in deze crisistijd mensen de mogelijkheid tot consuminderen en dus hun budget beter te beheren, de organisatie wordt ook gedragen door vrijwilligers en de Repair Café’s dragen zondermeer bij tot de sociale cohesie in een wijk, buurt,…”

“De provincie Limburg vindt dit initiatief dermate waardevol, dat vanaf dit jaar een substantieel bedrag van 30.000 euro wordt voorzien, specifiek voor het opstarten en uitbouwen van Repair Café’s. Dit bedrag komt bovenop de ondersteuning die het provinciebestuur al langer voorziet voor de werking van onze Limburgse kringwinkels”, zegt Erwin Hermans van Kringwinkel Okazi.

In Limburg zien we dat mensen vooral met kleine elektro, kledij en fietsen terecht kunnen bij de Repair Café’s.

Vlaamse primeur in het Repair Café Hasselt – Kuringen

Openhuiskuringen vzw viert haar eenjarig bestaan als Repair Café. Naast andere initiatieven zoals wijkrestaurant, Start to Run en Start to Fish werd vorig jaar besloten om Repair Café op te richten.

Om in de bevoorrading van stoffen  en elektrische onderdelen te voorzien werd een samenwerking met kringwinkel Okazi opgezet. De kringwinkel levert afgekeurde spullen en als tegenprestatie verkoopt het Repair Café tweedehandskledij.

Nu één jaar later staat de teller van de reparaties  boven de 100 stuks en blijkt dat  maar liefst 90 % van de aangeboden spullen werden gerepareerd.

“Maar nu gaat het Repair Café nog iets verder en pakt uit met een heuse primeur voor Vlaanderen: er is een  samenwerking met een bedrijf gespecialiseerd in 3D-printing, opgezet, wat maakt dat voor de realisatie van onderdelen gebruik kan gemaakt worden van een 3D-printer. Een eerste test werd succesvol bevonden en de samenwerking wordt verdergezet. 3D-printing biedt vanzelfsprekend heel wat mogelijkheden om de soms moeizame zoektocht naar onderdelen te vereenvoudigen”, aldus Michiel Liefsoens, initiatiefnemer van Repair Café Kuringen.

Nieuw Repair Café in Dilsen Stokkem

“Morgen, zaterdag 5 april, voorzien we de feestelijke opening van het 5de Repair Café in Limburg.” zegt Conny Mertens, intiatiefneemster van het Repair Café in Dilsen-Stokkem. Mensen kunnen er terecht voor herstellingen maar ook de kids kunnen er leren knutselen met afvalmateriaal. “Het Repair Café zal elke eerste zaterdag van de maand geopend zijn van 14 tot 18 uur”, besluit Conny Mertens.

Zie ook www.openhuiskuringen.be en www.repaircafés.be

 

Zie onder andere Repair café maakt onvindbare wisselstukken met 3D-printer. www.hbvl.be, 06-04-2014.

Zie ook Kringloopwinkels en …? van 21-10-2013 op deze website.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: