Provinciebestuur ondertekent convenant voor gedeelde mobiliteit

Het Limburgs provinciebestuur heeft de ‘Green Deal’-convenant ondertekend, waarmee de Vlaamse Regering gedeelde mobiliteit wil stimuleren.

Hieronder vindt u het persbericht.

Een goed openbaar-vervoersnetwerk is de basisvorm bij uitstek van gedeelde mobiliteit. Hierop moeten we zeker blijven inzetten. Maar daarnaast moeten we ook andere vormen van gedeelde mobiliteit alle ontwikkelingskansen geven. Systemen van autodelen en fietsdelen zijn immers perfect complementair met een sterk openbaar vervoer. Met de ‘Green Deal’-convenant geven alle ondertekenaars een positief signaal. Het blijft echter jammer dat de ondertekening ervan geen bindende resultaatsverbintenis inhoudt”, stellen gedeputeerde van Mobiliteit Jean-Paul Peuskens en gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove, die namens de provincie Limburg de ‘Green Deal’-convenant ondertekenen.

De ‘Green Deal Gedeelde Mobiliteit’-convenant wil ondernemingen, overheden en burgers stimuleren om maximaal gebruik te maken van het aanbod van deelmobiliteit (autodelen-organisaties, fietsdeelsystemen en carpooldiensten). Indirect wordt het aanbod van openbaar vervoer en andere vormen van gedeelde mobiliteit mee opgenomen.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove: “Deze convenant om gedeelde mobiliteit te stimuleren past in de Groene Economie convenanten (GEC) die de Vlaamse Regering in het najaar van 2016 lanceerde. Het gaat om een vrijwillige overeenkomst tussen private en publieke partners en de Vlaamse overheid om samen een groen project na te streven. Globale doelstelling van de convenanten is door initiatieven, zoals systemen van gedeelde mobiliteit, te komen tot economische en milieuwinst. De GEC is een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.”

Uit eerder onderzoek rond verplaatsingsgedrag in het woon-werkverkeer bleek al dat Limburgers het meest van alle provincies aangewezen zijn op de eigen wagen. Uit een nieuw onderzoek naar vervoersarmoede dat het provinciebestuur zopas liet uitvoeren, blijkt nu ook dat één op vijf Limburgse werkzoekenden moeilijk op de sollicitatieplek raakt omwille van het niet hebben van een eigen wagen.

“Met andere woorden: zowel de werkende Limburgers als de werkzoekenden zijn vandaag te zeer aangewezen op het hebben van een eigen wagen om op de werk-/sollicitatieplek te raken. Hierdoor gaan heel wat kansen verloren, niet enkel voor werknemers en werkzoekenden, maar ook voor de bedrijven. Beter openbaar vervoer en zorgen voor sterke alternatieven voor de eigen wagen in het woon-werkverkeer zijn daarom een pure economische noodzaak voor Limburg. Systemen van autodelen en fietsdelen kunnen daarbij een belangrijke rol spelen en verdienen dus onze volle steun. Daarom ook dat we als provinciebestuur achter deze convenant staan”, besluit gedeputeerde Jean-Paul Peuskens.

 

Zie ook Testkaravaan van 05-04-2017 op deze website.