Reeds meer dan 4500 bezoekers bij Connecterra

Op dinsdag 17 september 2013 verstuurde het Regionaal Landschap Kempen en Maas (RLKM) een persbericht betreffende de bezoekersaantallen en de verdere ontwikkelingen van Connecterra.

Ik ben daar zeer tevreden mee”, zegt Ludwig Vandenhove, gedeputeerde van milieu en natuur en voorzitter van RLKM en van de stuurgroep bipool Eisen-Lanklaar.
“Op 10 weken tijd zijn er reeds meer dan 4500 bezoekers geweest. Dit is boven de verwachtingen.

Bovendien tonen de resultaten van de tevredenheidsenquête aan dat bijna alle bezoekers in de toekomst wensen terug te keren.”

Hieronder vindt u het persbericht.

CONNECTERRA mist haar start niet.

Startproject lost de verwachtingen in.

Amper 10 weken na de start van CONNECTERRA, de hoofdtoegangspoort tot het Nationaal Park Hoge Kempen op het voormalige mijnterrein van Eisden (Maasmechelen-Dilsen-Stokkem), werden meer dan 4500 bezoekers geteld. Ruim 1000 bezoekers kochten een abonnement.
Met 75 bezoekers per dag wordt de vooropgestelde doelstelling gehaald.

Belangrijker dan deze getallen, is de tevredenheid van de bezoekers. Uit voorlopige resultaten van een intensieve bevraging blijkt dat voor bijna alle bezoekers nog eens wenst terug te komen en dat men het wandelgebied zal aanraden bij vrienden en familie.
Ook al is CONNECTERRA in zijn prille opstartfase ‘beperkt‘ tot een wandelgebied naar het mooiste panorama van Vlaanderen (de top van de terril), toch wil meer dan de helft van de bezoekers meer betalen voor een abonnement dan de actuele 5 EUR.
Een opmerkelijke groep bezoekers zijn klanten van B&B’s en kleine hotels in de regio die hun gasten blijkbaar ijverig doorverwijzen naar één van de best bewaarde wandelgeheimen van Vlaanderen.
Ook een Franstalig publiek laat zich opmerken, na een lovend artikel in Le Vif Express afgelopen zomer.

Internationale interesse
Het startproject CONNECTERRA past in een Europese samenwerking met Noord-Frankrijk en Zuid-Wales, beiden ook voormalige mijnregio’s (WECAN- Interreg IVB-NWE). Dat levert alvast extra financiële mogelijkheden op om nog meer mensen bij het project te betrekken  en het vergroot de buitenlandse interesse.

Eerste fase CONNECTERRA van start.
Ondertussen werd het aanvangsbevel gegeven voor  de bouwwerken van een Onthaalpaviljoen, een sanitair gebouw en de kantoren van het Field research Centre van de U Hasselt. Dit is een investering van 1 mlj. EUR, gefinancierd door LSM ( Limburg Sterk Merk).
We kozen bewust voor een gefaseerde aanpak die toelaat in te spelen op de noden en verwachtingen van het publiek”, zegt Ludwig Vandenhove, gedeputeerde voor leefmilieu en voorzitter van het initiatiefnemende Regionaal Landschap Kempen en Maasland.
Elke stap die we zetten, brengt bovendien een volgende dichter bij. Als we kwaliteit kunnen blijven leveren, zal de onthaalinfrastructuur werken als een katalysator voor bijkomende investeringen. Het Ecotron+ project - een investering van 4 mlj. EUR - is daarvan een overtuigend bewijs”, aldus de gedeputeerde.

Startproject langer open
Omwille van de bemoedigende resultaten van het bescheiden ‘pop-up’-onthaal in de schachtbok  -dat nog open is tot en met zondag 3 november (behalve op maandag!) -, werd beslist ook gedurende de winter het gebied ook in de weekends en op aanvraag van groepen, open te houden.
Vanaf het voorjaar zullen de nieuwe onthaalgebouwen de rol van het  ‘pop-up’-onthaal overnemen en worden de openingstijden terug ruimer.

Van en voor mensen van hier en elders
Trouw aan de missie van ’s werelds allereerste Nationaal Park, namelijk “For the Benefit and Enjoyment of the People”, werden bijzondere inspanningen geleverd om de buurt bij het project te betrekken. Zo trekt één van de wandelingen van CONNECTERRA de tuinwijk van Eisden  in, werden omwonenden persoonlijk uitgenodigd een bezoek te brengen, zijn sommige buren bijna dagelijkse bezoekers geworden, leiden vrijwillige Rangers  uit de buurt groepen rond en wordt overlegd met lokale jeugd- en sportverenigingen om tot structurele samenwerking te komen.

Meer dan bakstenen, zal de betrokkenheid van mensen en de fierheid van omwonenden op de prachtige natuur in hun eigen buurt, een succesfactor zijn. Ze worden mede-eigenaar van de boeiende veranderingen in hun eigen buurt. Aan die sociale dimensie wordt hard gewerkt en dit vormt de ware ziel van CONNECTERRA. Want deze hoofdtoegangspoort tot het Nationaal Park wil niet alleen mensen opnieuw verbinden met de natuur, maar ook en vooral met elkaar”, aldus Ludwig Vandenhove.

 

Zie ook Startmoment Connecterra van 03-07-2013 en Wetenschappers en vrijwilligers samen! van 10-09-2013 op deze website.

 

 

 

Tags: