Regionale Landschappen: algemene vergaderingen

"Het is weer de periode van de algemene vergaderingen van de Regionale Landschappen (RL)", zegt gedeputeerde en voorzitter Ludwig Vandenhove.

"Op maandag 7 maart 2016 was het de beurt aan de vzw Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RLH) in Gotem (Fonteinhof 1) en op dinsdag 8 maart 2016 aan de vzw Regionaal Landschap Lage Kempen (RLLK) in Beringen (Mijnmuseum, Koolmijnlaan 201).
De algemene vergadering van de vzw Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM) gaat door op donderdag 24 maart 2016 in As en valt samen met het tienjarig bestaan van het Nationaal Park Hoge Kempen (NPHK).

Spijtig genoeg is er nog geen witte rook voor de toekomst van de RL.
Het blijft wachten op de beslissing van de Vlaamse regering over hoeveel geld wij nog zullen beschikken voor de toekomstige werking van de provincies. 

Nochtans blijkt nog maar eens uit de jaarverslagen, die sedert vorig jaar éénvormig, laagdrempelig en in een handig formaat opgesteld worden voor de 3 RL, hoe belangrijk hun werking is.

RL blijven voor mij waardevolle samenwerkingsverbanden binnen het natuur-, bos- en landschapsbeleid in de ruime zin en in het bijzonder voor de vermaatschappelijking ervan.
RL brengen via laagdrempelige, relatief goedkope projecten dicht(er) bij de burger.
Zij zijn mee belangrijk voor het behalen van de Europese doelstellingen (of de Instandhoudingsdoelstellingen /IHD's) van Natura 2000.

Enkele cijfers voor de vzw RLH voor 2015: 492 nieuwe hoogstamfruitbomen aangeplant, 27 ha oude hoogstamfruitbomen hersteld, 160 bomen geknot, meer dan 2 000 mandagen gepresteerd door de Parkrangers, enz.
Zij zeggen veel!"

Hieronder vindt u het voorwoord van het jaarverslag van de vzw RLH.

Wie het jaarverslag van de vzw RLH wenst te ontvangen, kan een mail sturen naar info@rlh.be of naar ludwig.vandenhove@limburg.be.

Zie ook Regionale Landschappen (RL) moeten blijven! van 26-03-2015 op deze website.