Religies en levensbeschouwingen in Sint-Truiden

Op zondag 13 mei 2012 was het opnieuw ‘Limburgse open gebedshuizendag’ (van 13.00 uur tot 18.00 uur).

“Om ons imago van interculturele en interreligieuze stad hoog te houden, zijn wij als het ware verplicht om hieraan deel te nemen.”, zegt burgemeester
Ludwig Vandenhove, tevens verantwoordelijk voor het beleidsitem integratie.

In Sint-Truiden en omgeving konden de bezoekers/de burgers kennis maken met en/of een bezoek brengen aan de volgende gebedshuizen:
- Ahmadiyya moslimgemeenschap in het vroegere ‘Huis van Diversiteit’, Kazernestraat 34;
- Boeddhisme en Hindoeïsme in het Hoflokaal, Capucienessenstraat 1-3;
- Evangelische gemeenschap ‘de Rots’, Leopold II-straat 15;
- HuisvandeMens, Kazernestraat 10 bus 001;
- Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouwekerk, Grote Markt;
- Moskee Errahma, Haardstraat 80;
- Rhema Pinksterkerk in het Hoflokaal, Capucienessenstraat 1-3;
- Gurdwara Sangat Sahib, Sikh gebedshuis, Halmaal-Dorp 20;
- Gurdwara Guri Ram Dass, Sikh gebedshuis, Smisstraat 8 in Hoepertingen (Borgloon).

De integratiedienst van de stad Sint-Truiden heeft een brochure uitgegeven naar aanleiding van de ‘Limburgse open gebedshuizendag’.
Hieronder vindt u het voorwoord van Ludwig Vandenhove.

Geachte mevrouw, geachte heer
Beste vrienden

De stad Sint-Truiden is met zijn meer dan 100 nationaliteiten een echte interculturele, interlevensbeschouwelijke en interreligieuze stad. 

Het stadsbestuur heeft deze eigen identiteit de afgelopen jaren sterk in de verf gezet door middel van heel wat activiteiten en initiatieven. Zo was er in 2005 naar aanleiding van de vorige Tudofeesten de tentoonstelling ‘Van hieraf moet je gaan’, was er in 2006 de visietekst ‘Samen…een stad apart’, was er in 2007 een debat tussen vertegenwoordigers van de verschillende culturen, levensbeschouwingen en/of religies, is er het educatief project Hapje Sint-Truiden (zie www.hapjesinttruiden.be en www.djapo.be) en is er het Hoflokaal op de site van de eerwaarde Minderbroeders dat de stad Sint-Truiden huurt voor een periode van 9 jaar om de diverse religies en levensbeschouwingen de kans te geven er hun activiteiten en bijéénkomsten te organiseren.

Vandaag zijn we toe aan de inmiddels jaarlijkse opendeurdag bij de verschillende religies en levensbeschouwingen in Sint-Truiden, die opnieuw aansluit bij het provinciaal project ‘Limbugse open gebedshuizendag’ (zie: http://www.limburg.be/50593/gebedshuizendag.html).

Binnenkort volgt nog het fotoproject van jongerenpreventiewerker en hobbyfotograaf
Erik Jamar rond het thema ‘licht’ dat nog in ontwikkeling is.

Dit alles moet de inhoudelijke onderbouw bestendigen van Sint-Truiden als historisch-religieuze (lees katholieke) stad met al zijn kerken en kloosters (toeristisch, erfgoed en monumentenzorg) en actueel als interculturele, interlevensbeschouwelijke en interreligieuze stad.
Ik geloof hier enorm in als toekomstig beleid voor de stad Sint-Truiden.
Ik citeer in dat verband uit mijn officiële openingstoespraak bij de Trudofeesten van dit jaar op zondag 18 maart 2012: “Met onze steeds meer interculturele en interreligieuze samenleving, ook in Sint-Truiden, blijf ik het project, of moet ik stilaan zeggen mijn project, van wereldgodsdiensten, verder bouwend op de tentoonstelling ‘Van hieraf moet je gaan’ in het kader van de Trudofeesten in 2005 en in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven (KUL), sterk verdedigen. Dit is ook precies de reden waarom de stad Sint-Truiden het hoflokaal in het Minderbroederklooster voor 9 jaar in gebruik genomen heeft.
Mijn sterke pleidooien voor initiatieven, zoals de Stichting Open Kerken vzw (www.openkerken.be) en de jaarlijkse Open Gebedshuizendag (http://www.limburg.be/50593/gebedshuizendag.html), die vanuit de provincie Limburg mee wordt georganiseerd, passen in deze beleidsvisie.
Zelfs de toekomst van de kerken, een debat dat ongetwijfeld nog actueler gaat worden na de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012, heeft hierin een plaats.”
Zie www.trudofeesten.be .

Deze brochure past perfect in onze beleidsacties, die wij voeren rond onze interreligieuze en interlevensbeschouwelijke stad.
Zij wil een bescheiden bijdrage leveren in het informeren over de verschillende levensbeschouwingen en religies, die in Sint-Truiden vertegenwoordigd zijn.

Levensbeschouwingen en religies zijn zo oud als de mensheid.
Aarzel zeker niet om hun locaties eens te bezoeken en/of om hen te contacteren voor meer informatie.

De wereld is OPEN en de stad Sint-Truiden is daar een mooi voorbeeld van en daar ben ik fier op als burgemeester.

Hou deze brochure zeker bij.
De teksten zijn origineel aangeleverd door de verschillende levensbeschouwingen.
Ondanks alle algemene publicaties ter zake heb ik met de integratiedienst al enkele jaren geleden de idee opgevat om een uitgebreider boekje samen te stellen over de verschillende in Sint-Truiden aanwezige religies en hun vertegenwoordigers.
Dit boekje zal u nog meer achtergrondinformatie en verdieping geven over de verschillende religies en levensbeschouwingen in Sint-Truiden.  

Veel leesgenot!

Ludwig Vandenhove
burgemeester

Sint-Truiden, zondag 13 mei 2012

Wie een exemplaar van de folder ‘Religies en levensbeschouwingen in Sint-Truiden' wil, kan mailen naar burgemeester@sint-truiden.be .

Zie ‘Eerste Limburgse open gebedshuizendag: Sint-Truiden doet ook mee!’ van 12 mei 2011 op deze website.