Resterende LSM-middelen bosexploitatiewegen: voorbestemd houden voor klimaatneutraal Limburg

De provincieraad van Limburg heeft op woensdag 16 september 2015 beslist om het subsidiereglement voor bosexploitatiewegen in te trekken.
De nodige middelen hiervoor kwamen van Limburg Sterk Merk (LSM).

De geïnteresseerde gemeenten hebben  wellicht voldoende gebruik gemaakt van het desbetreffende reglement om de nodige investeringen te doen”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove. “Maar de financiële toestand van de gemeentefinanciën speelt op dit moment ongetwijfeld ook een rol.
Natuurlijk zullen de Raad van Beheer en het Directiecomité van LSM hierover nog moeten beslissen, maar ik pleit ervoor dat deze middelen zouden gebruikt worden voor andere initiatieven in het kader van een duurzaam en klimaatneutraal Limburg. Ik denk bijvoorbeeld aan een biomassaplein in Houthalen-Helchteren en/of het project e-portemonnee van Limburg.net.”

Hieronder vindt u het persbericht.  


Zie onder andere Provincie stopt subsidies van bosexploitatiewegen. Het Belang van Limburg, 18-09-2015, p. 24.

Zie ook Bosexploitatiewegen blijven belangrijk voor Limburg van 19-09-2014 en Provincie Limburg ondersteunt project e-portemonnee van Limburg.net  van 04-04-2014 op deze website.

 

Tags: