Samenkomst vrijwilligers Limburgse dierenasielen

Als een 'verlate nieuwjaarsreceptie' werden op vrijdag 19 februari 2016 alle vrijwilligers van de Limburgse dierenasielen uitgenodigd op de provincie Limburg om hen te bedanken voor hun enorme inzet.

Er waren meer dan 100 aanwezigen en alles verliep in een informele sfeer.
Gedeputeerde van Dierenwelzijn Ludwig Vandenhove gaf een korte inleiding en voorzitter Philip Zurinckx lichtte aan de hand van een PowerPoint presentatie de werking van de dierenasielen toe.

Ludwig Vandenhove: "Het is de eerste maal dat we zo een initiatief nemen en het is zeker voor herhaling vatbaar.
We moeten dit niet beperken tot een nieuwjaarsreceptie. Ik denk eraan om ook één keer per jaar iets inhoudelijks te organiseren voor de vrijwilligers van de dierenasielen, zodat ze informeel ervaringen kunnen uitwisselen.

Ik kan de talrijke vrijwilligers van de dierenasielen niet genoeg bedanken.
In feite is de opvang van dieren één van de enige projecten over alle beleidsdomeinen heen, die ik ken, dat hoofdzakelijk of zelfs praktisch volledig draait op vrijwilligers.
Het uitgetekende wettelijk/decretaal kader is minimaal.
Er zijn als het ware twee soorten vrijwilligers: de vrijwilligers in de dierenasielen en de andere vrijwilligers! 

De provincie Limburg ondersteunt van alle provincies het meest het dierenwelzijn en de sector van de dierenasielen.
Met de interne staatshervorming dreigt dit in gevaar te komen.
Als provincie Limburg zullen we dit nog mogen doen, maar de vraag is hoeveel middelen we hier van Vlaanderen nog zullen voor krijgen.
Ik hoop dat ik op de steun van jullie als vrijwilligers kan rekenen om in Brussel 'op de deur te kloppen' dat wij dit als provincie Limburg mogen en kunnen blijven doen. En het zal nodig zijn, want een bezoek van een delegatie van de Vlaamse Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP) aan Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts enkele weken terug was eerder ontgoochelend."

De receptie werd verzorgd door Assjette vzw, die zorgt voor tewerkstelling en/of begeleiding van mensen met autisme met een normale begaafdheid, en was af.
Misschien een suggestie voor meerdere recepties bij de provincie Limburg.
Waarom ze niet altijd laten verzorgen door instellingen, die wat bijkomend geld kunnen gebruiken voor hun werking? Zo doen we ook weer iets sociaals.

Wie de presentatie van Philips Zurinckx wenst, kan een mail sturen naar ludwig.vandenhove@limburg.be

Zie onder andere Vrijwilligers Limburgse dierenasielen in de bloemetjes gezet. www.hbvl.be, 23-02-2016.

Zie ook “Minister van Dierenwelzijn heeft geen geld voor dierenwelzijn!” van 05-02-2016 en Toch opleiding voor personeel van dierenasielen in Limburg? van 04-12-2014 op deze website.