Samenwerken tussen kringloopcentra JA, fusies NEEN.

Op dit ogenblik lopen er gesprekken tussen 3 kringloopcentra  (West- Limburg, Hasselt en Genk) van 5 kringloopcentra in Limburg met het oog op samenwerking of zelfs op fusie.
De andere 2 zijn kringloopcentra Maasland en Lommel.

“Ik vind  dit om diverse redenen geen goede zaak voor het Limburgs afvalbeleid en de Limburgse kringloopcentra”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove. “Wij moeten dit provinciaal aanpakken.”

Hieronder vindt u de mail, die Ludwig Vandenhove  hieromtrent verspreid heeft.

Beste allemaal

Ik heb alle documenten en voorstellen in verband met de mogelijke fusie tussen de kringloopcentra in Limburg nauwkeurig doorgenomen.
Als lid van de algemene vergadering/raad van beheer van vzw De Springplank, maar ook als gedeputeerde van leefmilieu heb ik de volgende beschouwingen en/of bedenkingen:

 -uit de studie van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en uit de talrijke nota’s blijken zeker de voordelen van een schaalvergroting, maar moet dit noodzakelijk via een fusie?
Volgens  mij kan dit zeker via een ver doorgedreven samenwerking. Met andere woorden, eerst de werking op het terrein in elkaar schuiven en de (eventuele) structuren volgen dan automatisch wel;
-mij lijkt een samenwerking op provinciaal vlak de beste optie. Zo kunnen we alle Limburgers op dezelfde manier ‘bedienen’. Mijn voorstel is dan ook om alle kringloopcentra bij zulke gesprekken te betrekken;
-vermits alle Limburgse gemeenten lid zijn van Limburg.net, vind ik dat de intercommunale actief moet betrokken worden bij dit proces;
-zo een provinciale benadering biedt voordelen op het vlak van afvalpreventie en –inzameling en duurzaamheid, maar ook op het vlak van tewerkstelling van kansengroepen.
Gezien de specifieke kenmerken van het Limburgs werkloosheidsbestand is dit een belangrijk argument.

Ik ben als bevoegd gedeputeerde voor Duurzaamheid en Leefmilieu graag bereid om hierin een coördinerende rol te spelen. Zo zouden we de 5 Limburgse kringloopcentra, samen met Limburg.net, kunnen samenbrengen en in een eerste fase trachten te komen tot een aantal uitgangspunten voor gans Limburg.

Het is maar een voorstel van mijnentwege, maar ik zou het appreciëren indien dit samen met het voorstel tot fusie zou besproken worden.

Ik heb mijn suggesties ook al eens afgetoetst met Walter Creemers en hij kan zich daar grotendeels in vinden.

Ludwig Vandenhove

Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Zie ook Nieuwe kringwinkel in Beringen van 9 maart 2015 en  Kringloopwinkels en ...? van 21 oktober 2013 op deze website.