Schepen stopt met eigen immozaak

Een kort bericht in Het Belang van Limburg.
Het gaat over N-VA-schepen in Sint-Truiden Jelle Engelbosch. (1)

“Objectief bericht? Neen, kan moeilijk als lokaal correspondent Jef Croughs het schrijft.
Alleszins onvolledig”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Drie elementen.
Ten eerste: belangenvermenging tussen eigenaar van een immobiliënkantoor en schepen van ruimtelijke ordening.
Strikt decretaal kan dat en gebeurt er niets verkeerd, deontologisch blijf ik daar moeite mee hebben.
Ten tweede vind ik het niet kunnen dat iemand, die een privaat immobiliënkantoor heeft, voorzitter is van een sociaal verhuurkantoor en ondervoorzitter is van een sociale bouwmaatschappij.
Hoe meer er aan sociaal woningbeleid gedaan wordt, hoe minder opportuniteiten er zijn voor de private immobiliënmarkt. Het omgekeerde geldt evenzeer.
Voor alle duidelijkheid: decretaal kan dat, deontologisch vind ik dat niet kunnen.  
Ten derde: wat niet gezegd wordt, is dat Jelle Engelbosch, net voordat hij zijn ontslag gegeven heeft als voorzitter van het sociaal verhuurkantoor ‘Land van Loon’, er nog voor gezorgd heeft dat zijn zakenpartner en echtgenoot er directeur van wordt.
Objectieve aanstelling?  Als beste uit het examen gekomen? Dat kent toch iedereen, die de politiek een beetje volgt en die niet hypocriet is: het gaat over een regelrechte politieke benoeming.
Is/was de N-VA niet de partij van ‘de verandering’? In de praktijk is daar weinig van te merken.

Ik blijf aandringen dat Vlaanderen voor dat soort situaties en in een aantal andere, gelijkaardige verbod van cumul van bepaalde privé functies en bepaalde politieke mandaten zou voorzien. Of alleszins zou voor schrijven dat aan bepaalde politieke beslissingen niet zou mogen deelgenomen worden. Een ander voorbeeld zijn lokale bankhouders, die moeten oordelen over kredietverleningen aan collega’s politici of over vergunningen voor (goede) klanten.
Zeker in kleinere gemeenten kan dat spelen.
Voor mij op zijn minst een debat waard.”