Senioren en Veiligheid

“We gaan de baan op met de brochure ‘Senioren en Veiligheid’”, zegt gedeputeerde van Veiligheid Ludwig Vandenhove.

“Er zijn diverse formules uitgewerkt.
In de mate van het mogelijke zal ik zelf naar de gemeenten of de seniorenverenigingen gaan.”

Hieronder vindt u het schrijven met de praktische informatie.

Geachte mevrouw
Geachte heer
Beste preventiemedewerker

Vorig jaar heeft de provincie Limburg in samenwerking met Crime Control een nieuwe brochure uitgebracht, namelijk “Preventietips voor Limburgse senioren”.
Deze brochure biedt senioren een handleiding om zich veiliger te voelen in het dagelijkse leven.
We leven namelijk in een samenleving die constant in verandering is en waar berichten over criminaliteit en onveiligheid ons steeds sneller bereiken via de (sociale) media.
Senioren voelen zich hierdoor vaak niet veilig in een samenleving die constant in beweging is.
De brochure zit boordevol praktische veiligheids- en preventietips om het leven makkelijker en veiliger te maken.

Zoals aangekondigd  bij de officiële voorstelling van de seniorenbrochure in november 2016, bieden wij vanaf september 2017 concrete toelichtingen aan over de inhoud van de brochure. 
Tijdens zo’n toelichting wordt dieper ingegaan op de belangrijkste preventietips en worden enkele voorbeelden aangehaald om de thema’s te verduidelijken.
Wij bieden drie formules aan:

·         Een toelichting aan uw vereniging op een vooraf afgesproken locatie in uw buurt (de toelichting duurt ongeveer een uur en kan dus eventueel gekoppeld worden aan andere/eigen activiteiten);

·         Een toelichting in het provinciehuis van Hasselt, gekoppeld aan een rondleiding in het provinciehuis. De toelichting gekoppeld aan de rondleiding duurt ongeveer een halve dag en tijdens de pauze krijgt u een tas koffie met stukje taart aangeboden;

·         Een toelichting in het PLOT te Genk, gekoppeld aan een rondleiding in het PLOT (politieschool, brandweerschool, school voor geneeskundige hulp). De toelichting gekoppeld aan de rondleiding duurt ongeveer een halve dag en tijdens de pauze krijgt u een tas koffie met stukje taart aangeboden.

De toelichtingen zijn gratis en er kunnen nog brochures ter beschikking gesteld worden.
Indien u of uw organisatie geïnteresseerd is in dit aanbod, kan u zich inschrijven op de volgende website: http://www.preventiesenioren.be/inschrijvingsmodule.
Voor vragen of inschrijvingen kunt u ook steeds terecht op het volgende e-mailadres: sien.vanlangendonck@limburg.be

De aanvragen voor toelichting worden behandeld volgens de inschrijvingsdatum, in de mate van het mogelijke rekening houdend met de voorkeur van de vereniging.

Indien wenselijk voor de vereniging en praktisch mogelijk voor zijn agenda, wil gedeputeerde Ludwig Vandenhove zelf de toelichting verzorgen (de 3 formules zijn mogelijk). Geef deze vraag dan duidelijk mee bij de aanvraag.

Alvast bedankt om de nieuwste seniorenbrochure te willen promoten binnen uw vereniging, hetzij via een artikel in uw seniorentijdschrift, hetzij door in te gaan op ons aanbod van toelichtingen.

Met vriendelijke groeten

Ludwig Vandenhove
gedeputeerde van Veiligheid  

 

Wie nog één of meerdere brochures wenst te ontvangen kan een mail sturen naar ludig.vandenhove@limburg.be.

Zie ook Senioren en veiligheid van 24-02-2017 op deze website.