Sint-Truiden: 5 900 m² zonnepanelen

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van Sint-Truiden en de stad Sint-Truiden stellen 5 900 m² daken ter beschikking voor het opwekken van zonne-energie.

“Hiermee zet de stad Sint-Truiden haar duurzaam en milieuvriendelijk energiebeleid verder.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove, tevens bevoegd voor duurzaam beleid.
We maken maximaal gebruik van de mogelijkheden om te investeren in zonne-energie zonder de stadsbegroting te belasten.”

 

Studies tonen aan dat de fossiele brandstoffen zijn uitgeput tegen 2050.
Het opwekken en gebruiken van zonne-energie is één van de alternatieven.

 

 

Na de hele administratieve procedure doorlopen te hebben, zijn de werkzaamheden om de fotovoltaische-installaties te realiseren, gestart.
De brandweerkazerne, de buitenschoolse kinderopvang Tutti Frutti, de sporthal Nieuw Sint-Truiden, het sportcomplex Sint-Pieter en het stadswerkhuis zijn de geselecteerde stadsgebouwen.
Voor het OCMW zijn dat woonzorgcentrum ‘t Meiland en het Sociaal Huis.

 

 

 

De opgewekte groene elektriciteit wordt rechtstreeks geïnjecteerd in de gebouwen.
Het eventuele teveel aan opgewekte groene elektriciteit wordt door de investeerder op het net gebracht. 

 

 

De ontwikkelaar uit Alken (Sunny Energy) neemt de volledige investering ten laste en blijft gedurende 20 jaar eigenaar van de installaties.
De firma Vanderhoydoncks uit Alken heeft de zonnepanelen geïnstalleerd.

 

Het dak van de brandweerkazerne is goed voor 560 zonnepanelen (geïnstalleerd vermogen (kWp) van 131 of geschatte jaarlijkse productie (kWh) van 115 000).
Het sportcomplex Sint-Pieter krijgt 986 zonnepanelen (231 kWp of 200 000 kWh).
Voor het stadswerkhuis zijn er 1 316 zonnepanelen ( 309 kWp of 270 000 kWh).
Voor woonzorgcentrum ‘t Meiland zorgen 500 zonnepanelen voor de opwekking van 117 kWp of  100 000 kWh.
Deze gebouwen zijn geselecteerd, omdat er een vrij constant elektriciteitsverbruik is.

 

Op de overige gebouwen worden installaties geplaatst van kleiner dan 10 kWp.

 

Al deze gebouwen samen met 3 500 zonnepanelen zorgen voor een opgewekt vermogen van 700 000 kWh groene energie op jaarbasis, wat neerkomt op het gemiddeld verbruik van 160 gezinnen.

 

“De elektriciteitsfacturen voor de desbetreffende gebouwen zullen in ieder geval flink dalen. Duurzaam beleid betekent in dit dossier dus ook een goede zaak voor de begroting.”, zegt Ludwig Vandenhove.

 

 

 

 

“Dit initiatief van het stadsbestuur van Sint-Truiden kadert in de doelstelling om Limburg CO2-neutraal te maken tegen 2020.

 

 

Op woensdag 30 november 2011 ondertekende ik samen met de Limburgse collega-burgemeesters de Europese ‘Convenant of Mayors’.
Met de ondertekening van de Europese ‘Convenant of Mayors’ verklaren de Limburgse gemeenten/steden, dus ook de stad Sint-Truiden, om de uitstoot van CO2 op hun grondgebied met meer dan 20% te verlagen tegen 2020.”, aldus Ludwig Vandenhove.

 

 

 

 

 

De bedoeling is dat de stad Sint-Truiden op (lange)termijn alle opgewekte elektriciteit gebruikt, ondermeer voor elektrische voertuigen, waarmee het wagenpark van de stad (eventueel) zal uitgebreid worden.
Nu elektrische wagens volop in de belangstelling staan, springen trouwens de elektriciteitsleveranciers op de trein van de elektrische mobiliteit.

 

 

Bij aankoop van nieuwe voertuigen is in het recente verleden steeds gekeken naar een zo laag mogelijke CO2-uitstoot en het mogelijk gebruik van alternatieve brandstoffen.

 

 

Op dinsdag 10 januari 2012 heeft burgemeester Ludwig Vandenhove de ganse dag een testrit mogen maken met de nieuwe milieuvriendelijke personenwagen van Toyota, Toyota Prius Plug-In Hybrid.
Dit voertuig is nog niet beschikbaar op de markt, maar de stad Sint-Truiden mocht het enige exemplaar van Europa uitproberen. Het grote verschil met de bestaande hybride versie is dat deze auto ook elektrisch kan opgeladen worden (voor een actieradius van ongeveer 21 kilometer (km), die zelfs nog kan oplopen door milieubewuster te gaan rijden).
Voor langere afstanden werkt de Prius Plug-in Hybrid op dezelfde manier als een normale volhybride.
Het voordeel van dit hybrideconcept is dat het rendement van de benzinemotor geoptimaliseerd wordt doordat vrijgekomen energie bij onder andere afremmen, via de elektromotor, terug opgeslagen wordt in de batterijen.
In 2006 kocht de stad Sint-Truiden al 2 hybride Toyota Priussen.
Deze voertuigen beschikken over een benzinemotor en een elektromotor.

 

 

Hierover is ook een item verschenen in Het Laatste Nieuws van woensdag 18 januari 2012.

 

 

Zie onder andere ook de teksten ‘Sint-Truiden rijdt aardig op aardgas!’ van 23 mei 2009,  ‘Sint-Truiden voert een duurzaam beleid!’ van 25 oktober 2009 en ‘Lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken nog meer duurzaam!’ van 14 februari 2011 op deze website.