Sint-Truiden en de kantkunst

“De voorbije twee weekends heeft KantelinK - in het kader van de Erfgoedweken 2024 - een aantal werken tentoongesteld in ‘De Zoutkist’, Tiensevest 23-25 in Sint-Truiden onder de noemer ‘THUIS in Kant!’”, zegt Ludwig Vandenhove.

“Op zondag 28 april 2024 ben ik langs geweest.

Zoals altijd, waren het andermaal mooie werken van hoog niveau in de kant- en de textielkunst, die gepresenteerd werden.

 

 

Nog meer dan ooit ben ik er na dit bezoek van overtuigd dat de stad Sint-Truiden er alles moet aan doen om initiatieven te nemen met de verenigingen, die in onze stad actief zijn rond de kant en de textiel.
Nu het Refugiehuis van de Eerwaarde Zusters Ursulinen dreigt verkocht te worden, vind ik dat de stad Sint-Truiden op zoek moet naar een nieuwe locatie in onze stad om de vzw Kant in Vlaanderen, de vzw Kantelink en andere verwante organisaties in onder te brengen. Kant hoort nu eenmaal historisch bij de stad Sint-Truiden en dat moet zo blijven.

Ik heb hier al een tussenkomst over gedaan tijdens de gemeenteraad van maandag 27 november 2023 en zal blijven aandringen bij de cd&v-N-VA-Open Vld-meerderheid om hiervoor een oplossing te vinden.”
___