Sint-Truiden heeft een Nicaraguaplein!

Op vrijdag 9 juli 2010 werd de parking van het cultuurcentrum de Bogaard symbolisch omgedoopt tot het Nicaraguaplein.


“Deze datum werd gekozen, omdat in die periode precies een delegatie uit onze zusterstad Nueva Guinea in Nicaragua op bezoek was.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove. “Ook de Nicaraguaanse ambassadeur Lautaro Sandino Montes was aanwezig.”

Samen met de grote groep vrijwilligers van de vzw Nicaraguacomité Sint-Truiden (NCST) en onder impuls van voormalig schepen voor ontwikkelingssamenwerking
Peter Dufaux/>, heeft de stad Sint-Truiden sinds 2002 een hechte band opgebouwd met deze landelijke gemeente in het zuidoosten van Nicaragua.

Het voorstel om een Nicaraguaplein te benoemen in Sint-Truiden komt van de vzw NCST.

De voorbije acht jaren zijn tientallen inwoners van Sint-Truiden direct betrokken geraakt bij deze stedenband, onder andere via jaarlijkse wederzijdse bezoeken, het educatieve project Fiesta Latina, waaraan inmiddels meer dan tweeduizend tienjarigen uit alle Sint-Truidense scholen geparticipeerd hebben,  Fiesta Tropical dat al zeven keer georganiseerd werd in het teken van deze stedenband en de jaarlijkse, symbolische aanplanting van een geboorteboom in het stadspark.
Zie onder andere de tekst ‘Geboorteboom 2009 geplant!’ van 31 maart 2010 op deze website.

Sinds 2007 zet in Sint -Truiden eveneens een grote groep jongeren hun schouders onder deze stedenband.
Onder de naam Niquipo-jongeren (de ‘Niquipos’) organiseerde deze groep reeds twee reizen naar Nueva Guinea (in 2007 en in 2009 met in het totaal 19 jongeren) en ontving in 2008 zes jongeren uit Nueva Guinea.
Op 26 juli 2010 worden opnieuw zes jongeren uit Nueva Guinea ontvangen voor een interculturele uitwisseling, die weer gericht is op de versterking van hun jongerenorganisaties in onze zusterstad.

Naast de vele persoonlijke contacten met zowel het gemeentebestuur, als met vele inwoners van Nueva Guinea werden er al heel wat concrete projecten ontwikkeld en uitgevoerd.  Zo werd en wordt er geïnvesteerd in de verbetering van de recreatieve mogelijkheden voor kinderen en jongeren, in de uitbouw van de gemeentelijke bibliotheek, in het verkrijgen van inspraak in het bestuur van de gemeente voor de zeer grote groep van jongeren, in het herbebossen van meer dan 50 hectaren brongebieden, in de installatie van tientallen ecologische toiletten, in het opstarten van een campagne rond afvalpreventie en de gescheiden afvalinzameling, in het organiseren van vormingen voor vele inwoners en lokale ambtenaren en beleidsmakers, in de ontwikkeling van lokale economieprojecten, etc.

Al deze inspanningen dragen bij aan de versterking van de rol van het gemeentebestuur van Nueva Guinea en aan een grotere deelname van de bevolking in het bestuur van hun gemeente en alzo aan een versterking van de lokale democratie.”, zegt Ludwig Vandenhove.
“De resultaten, ook al zijn ze niet altijd perfect, worden vooral bereikt door de grote inzet van de bevolking van Nueva Guinea, de vrijwilligers van de vzw NCST en de beide gemeentebesturen.”

In Sint-Truiden kunnen we eveneens leren van onze partners uit Nueva Guinea: dat het hebben van een waardig leven geen evidentie is en dat we doordacht en met veel inlevingsvermogen moeten werken aan een mentaliteitsverandering in de zin dat ons hoog levenspeil niet vanzelfsprekend is op heel wat andere plaatsen in de wereld en zelfs voor een steeds groter wordende groep van personen en/of gezinnen in België en Vlaanderen, zelfs dichtbij ons in Sint-Truiden.
Ik heb het dan over de steeds groter wordende groep, die op of onder de armoedegrens leven.
We leren van onze partners uit Nueva Guinea vele zaken vanuit een andere hoek te bekijken. Daarom vind ik ook de werking van de Niquipo-jongeren zo belangrijk, want sensibilisering kan niet jong genoeg beginnen.”

Het stadsbestuur van Sint-Truiden nam in het verleden al een aantal initiatieven om de stedenband met Nueva Guinea een vaste en zichtbare plaats te geven. Zo schilderde de Nicaraguaanse kunstenares Soraya Moncada een muurtekening op het gebouw van de stedelijke jeugddienst met een bloembak ervoor waarin de Nicaraguaanse en de Belgische vlag verwerkt zijn. Ook het kunstwerk in het stedelijk zwembad Sint-Pieter is van haar hand.
“Aan het beschilderen van die bloembak heb ik zelf nog meegeholpen.”, zegt Ludwig Vandenhove.

Het ‘Nicaraguaplein’ kadert in heel dit opzet en de beslissing is dus wel degelijk inhoudelijk onderbouwd genomen.

Deze stedenband wordt gesubsidieerd door de federale en Vlaamse overheid en de provincie Limburg.

“Dit initiatief is voor mij weer een mooi voorbeeld van hoe internationale problemen dicht bij de burger of in ‘de Dorpsstraat’ gebracht kunnen worden.”, aldus burgemeester Ludwig Vandenhove. “Ik begrijp dan ook de kritiek niet, die hierop vanuit sommige hoeken komt.”

“Met respect voor ieders mening, Ik heb hier verschillende redenen voor:

- de naamgeving is louter symbolisch, vergelijkbaar met het ‘Trudoplein’ voor de abdij;
- deze locatie is precies gekozen, omdat niemand er praktisch hinder van ondervindt (bijvoorbeeld adreswijzigingen; naamkaartjes; etc.) vermits er niemand woont. Bovendien gaan er heel wat activiteiten rond deze stedenband door in het cultuurcentrum de Bogaard en is het de bedoeling toekomstige buitenactiviteiten rond de stedenband te concentreren op het Nicaraguaplein;
- het Capucienessenplein heeft altijd in de Sint-Truidense volksmond bestaan, maar is nooit een officiële benaming geweest, in tegenstelling tot de Capucienessenstraat.
U kan dit duidelijk zien op alle stadplannen.
Dus: er is geen probleem dat het Sint-Truidens dialect zou ‘aangetast’ worden!;
- wat dat Sint-Truidens dialect betreft, kan ik als burgemeester zeker niet verweten worden om hier geen aandacht voor te hebben.
Ik heb altijd alle initiatieven in die richting gesteund of ze nu van de stedelijke cultuurraad, heemkundige kringen of individuen komen en zal dit blijven doen. Daarom ben ik immers zelf een echte ‘Truineer’.
Ik geef maar twee voorbeelden uit een heel lange reeks: onder mijn burgemeesterschap is de Tiensestraat opnieuw Stapelstraat en de Naamsestraat opnieuw Clockemstraat geworden.
Blijkbaar is het geheugen van sommige personen en/of organisaties bijzonder kort!;
- deze beslissing is unaniem, dus door CD&V, Open VLD en Lijst Burgemeester (sp.a-Groen), genomen tijdens het college van burgemeester en schepenen van vrijdag 18 juni 2010.

Ik hoop dat in dit dossier het gezond verstand het uiteindelijk zal halen, want we hebben in Sint-Truiden heel wat andere en belangrijker problemen.”, besluit burgemeester Ludwig Vandenhove.

Zie de website www.trudomundo.be en http://niquipomundo.wordpress.com.

Hierover is onder andere een artikel verschenen in Het Belang van Limburg op 15 juli 2010 en op www.truineer.be.

Zie onder andere ook de tekst ‘Vzw Nicaraguacomité!’ van 10 februari 2009 op deze website.