Sint-Truiden moet diervriendelijk(st)e stad blijven!

Vandaag donderdag 4 oktober 2012 is het internationale werelddierendag.
Het ideale moment om dierenwelzijn en kandidaat Line Caudry (11e plaats sp.a/Lijst Burgemeester) nog eens extra onder de aandacht te brengen.

“Sint-Truiden moet ook na de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012 de diervriendelijk(st)e stad blijven, die het nu al jaren is.
Een diervriendelijke stad is bij uitstek de veruiterlijking van een sociaal beleid.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.

“Een stem voor sp.a/Lijst Burgemeester is een stem voor de dieren en dus de beste garantie hiertoe.

Op deze website, maar ook in de persoonlijke folder van Line Caudry, al meer dan 30 jaar vrijwilligster in het dierenasiel, kan u heel wat realisaties op het vlak van dierenwelzijn vinden.”, zegt Ludwig Vandenhove. “Zo is er onlangs nog beslist tijdens de gemeenteraad van 20 augustus 2012 om volgend jaar een nieuw kattenpaviljoen te bouwen aan het dierenasiel.

De stad Sint-Truiden heeft dit jaar niet voor niets de prijs van meest diervriendelijke gemeente van Limburg gehaald.

Bovendien kreeg ik tijdens de 20e verjaardag van de dierenrechtenorganisatie Global Action in the Interest of Animals (GAIA) de ‘Gouden Poot Award’ als beloning en erkenning in de categorie Dierenwelzijnswetgeving.”
Zie onder andere de tekst ‘Ludwig Vandenhove krijgt ‘Gouden Poot Award’ van GAIA’ van 12 juni 2012 op deze website.

Sp.a/Lijst Burgemeester heeft, samen met de vzw Dierenvrienden, een aantal voorstellen uitgewerkt, die we absoluut willen gerealiseerd zien tijdens de volgende legislatuur.
Een greep eruit:
- een sociaal dierenplan: een tussenkomst voorzien voor mensen, die het sociaal moeilijk hebben (financieel, maar ook ouderen, zieken, …) om hen toe te laten hun huisdier te houden en de basisverzorging te geven;
- een verrijkte speelweide in elke deelgemeente: elke hond moet dagelijks kunnen loslopen en spelen (met baasje en/of andere honden);
- een zwemvijver voor honden: honden zwemmen heel graag, maar kunnen dit (nog) niet in Sint-Truiden;
- een laatste rustplaats voor huisdieren: een strooiweide, een plaats waar gedenktekens kunnen geplaatst worden, waar gerouwd kan worden, waar mensen kunnen samenkomen;
- een plaats met elk jaar een boom voor alle mishandelde dieren, zodat uiteindelijk een bos wordt gevormd;
- zwerfkattensterilisaties op diervriendelijke manier verderzetten;
- beperken van duivenpopulatie: geen witte duiven meer loslaten bij huwelijken (duiven sterven een hongerdood);
- en nog zoveel meer, waar dierenleed mee kan voorkomen worden…

Wie de folder van Line Caudry, wil ontvangen kan een mail sturen naar burgemeester@sint-truiden.be.

“Recent ontving ik nog een e-mail van mevrouw Marleen Elsen-Verlodt, afgevaardigd-bestuurder Blauwe Wereldketen vzw voor bescherming van de dieren en de natuur (zie hieronder).

Zo hoort u het nog eens van een ander.

Nog een bewijs van de voorbeeldrol, die de stad Sint-Truiden vervult op het vlak van dierenwelzijn.” besluit Ludwig Vandenhove.

‘Geachte heer burgemeester

Hartelijk dank voor uw reactie op onze brief inzake dierenwelzijn binnen uw gemeente.

Wij merken dat uw gemeente begaan is met het thema dierenwelzijn en kunnen dit alleen maar appreciëren.

Wij zullen zeker niet nalaten, indien nodig, uw gemeente als referentie, als voorbeeld, te houden.

Met vriendelijke groeten

Elsen-Verlodt Marleen
Afgevaardigd-bestuurder Blauwe Wereldketen’

Zie onder andere de tekst ‘Sint-Truiden ‘diervriendelijke gemeente’’ van 17 juli 2012 en ‘Is dierenwelzijn sociaal?’ van 30 september 2012 op deze website.