Sint-Truiden subsidieert vanaf 2008 de bouw van passiefhuizen!

Sint-Truiden is reeds ettelijke jaren begaan met het klimaat.


Het subsidiereglement voor de captatie van zonne-energie was één van de eerste maatregelen die de stad in deze optiek heeft genomen.

Vorig jaar heeft de stad het lokaal Kyotoprotocol ondertekend, waardoor zij zich ertoe verbindt om een lokaal klimaatbeleid op te zetten en zelf ook de Kyotodoelstelling te halen.

Door de invoering van het recent goedgekeurde subsidiereglement voor de bouw van passiefhuizen wordt een bijkomende stap gezet om deze doelstellingen waar te maken.

Passiefhuizen zijn sterk geïsoleerde woningen die verwarmd worden met zonlicht, lichaamswarmte van de bewoners en warmte van elektrische apparaten, zoals een koelkast. De luchtverversing wordt volledig gecontroleerd met een ventilator. Een warmtewisselaar zorgt ervoor dat de afgevoerde lucht zijn warmte afgeeft aan de verse lucht die binnenkomt. Dit systeem verzekert zomer en winter een comfortabel klimaat in het hele huis.

De meerkost voor het bouwen van een dergelijk woning bedraagt weliswaar zo een 15 %, maar daar tegenover staat dan wel een besparing op de energiefactuur van 75 à 90 %. Rekening houdende met de almaar stijgende olie- en gasprijzen zal de investering snel teruggewonnen zijn.

De subsidie die de stad Sint-Truiden voorziet voor de bouw van een passiefwoning bedraagt 25 % van de bewezen kosten, met een maximum van 6.000,00 EUR voor een eengezinswoning en 3.000,00 voor een appartement, beperkt tot 9.000,00 EUR per appartementsblok.

Op voorstel van burgemeester
Ludwig Vandenhove/> als toenmalige senator, kwam de wet tot invoering van een belastingvermindering voor de passiefhuizen, tot stand.
Belgen die een passiefhuis kopen of bouwen kunnen hierdoor gedurende 10 jaar een belastingvermindering krijgen van 600,00 EUR per jaar.
De concrete uitvoeringsbesluiten zijn onlangs getroffen, zodat deze regeling nu ook in de praktijk kan omgezet worden.

Met deze maatregel brengt de stad Sint-Truiden de Kyotonorm nog dichter bij de Truienaars!