Slachtofferbejegening is belangrijk in de lokale politiezones

“Slachtofferbejegening is belangrijk in de lokale politiezones.”, aldus burgemeester en voorzitter van het politiecollege Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken Ludwig Vandenhove.


Ludwig Vandenhove zegt dit onder andere naar aanleiding van het ongeval met de wielertoeristen van de wielerclub Sint-Laurentius uit Brustem (Sint-Truiden) op zondag 15 april 2012 in Zepperen (Sint-Truiden).

Gelukkig is de zwaar gekwetste 17-jarige Matthias Claesen uit Borgloon inmiddels buiten levensgevaar en aan de beterhand

 

Ludwig Vandenhove wordt hierover geciteerd in Het Nieuwsblad van dinsdag 17 april 2012.
Burgemeester Ludwig Vandenhove (SP.A) gaat vanavond even langs om zijn steun aan de clubleden te betuigen. 'Deelnemen aan een sessie van slachtofferbejegening is volledig vrijwillig. De wielerjongens stonden er zondag weigerachtig tegenover, maar maandag werd duidelijk dat ze toch vragende partij zijn om van deze dienst gebruik te maken', weet Vandenhove. 'Het is belangrijk dat de vrienden en ook de familie in groep kunnen spreken over zo een gebeurtenis. Iedereen beleeft dat anders en het is ook meteen een goede gelegenheid om elkaar te steunen.'
De politiezone heeft twee mensen die gespecialiseerd zijn in de materie. 'We hebben een maatschappelijk assistente en een inspecteur waar slachtoffers steeds een beroep op kunnen doen. Neem nu een inbraak. Dat kan misschien banaal klinken, maar vaak komen er heel wat emoties en vragen, nadat iemand vreemd in je huis heeft rond gelopen. Die gasten hebben alles zondag in een flits zien gebeuren en dan is het gesprek meer dan welkom.'

 

 

 

 

 

De dienst slachtofferbejegening staat ter beschikking bij branden, gauwdiefstallen, inbraken, ongevallen, etc., kortom, op elk ogenblik dat een slachtoffer meent er beroep te moeten op doen.

 

 

Politionele slachtofferbejegening is één van de basisfunctionaliteiten, die de lokale politiezones moe(s)ten voorzien bij de politiehervorming in 2002.
Ik heb dit reeds voordien ingevoerd bij de gemeentepolitie tijdens mijn eerste legislatuur als burgemeester toen er in heel wat gemeenten en steden nog lang geen sprake was van slachtofferhulp.
Dit toont nog maar eens de voorbeeldrol aan, die wij op het vlak van veiligheid en politie spelen.“ zegt
Ludwig Vandenhove.

 

 

Hiermee wordt nog maar eens mijn stelling bevestigd dat veiligheid een zaak van mensen is, maar niet noodzakelijk van politiepersoneel.
In de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken hebben wij twee personen, die instaan voor slachtofferhulp: één hoofdinspecteur en één maatschappelijk assistente.
Zodra de betrokken politieagent op pensioen gaat, zal die eveneens vermoedelijk vervangen worden door een burgerpersoneelslid.”, besluit
Ludwig Vandenhove.

 

 

De cijfers van slachtofferhulp zijn terug te vinden in de jaarverslagen van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.
U kan de verschillende jaarsverslagen nalezen op www.politie-sint-truiden.be (e-bibliotheek - jaarverslagen).