Sluipende privatisering, ook bij de gemeentebesturen

“Er is steeds meer sluipende privatisering, ook bij gemeentebesturen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Ik vind dat een gevaarlijke evolutie.

De gemeente Lummen gaat zelfs zover dat zij het omgevingsbeleid, onder andere het adviseren van omgevingsvergunningen, uitbesteed hebben aan een private firma.
De motivatie: onvoldoende eigen geschoold personeel
.

Ik stel mij daar grote vragen bij. En blijkbaar ben ik niet de enige.
Althans dat bleek uit het debat na een mondelinge vraag van mij aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers in de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering op dinsdag 12 oktober 2021.

Er zijn toch een aantal basistaken, die een gemeente sowieso zelf zou moeten uitvoeren, willen we nog spreken over een autonome gemeente. Bovendien is de kans op afhankelijkheid en/of op belangenvermenging groot in zulke situatie. Immers, een private firma, die omgevingsvergunningen adviseert voor een gemeente kan rechter en partij zijn of worden in hoofde van bepaalde dossiers.

Voor mij is dit een spijtige evolutie, waarbij een goed en onafhankelijk werkende overheid steeds verder uitgehold wordt.”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Bart Somers. (1)