sp.a Sint-Truiden heeft een eigen digitale nieuwsbrief!

“Wat moet je doen als de lokale media je als partij (bijna) doodzwijgen, en als dat dan eens niet gebeurt, de objectiviteit vaak ver te zoeken is?
Uw eigen publicaties opdrijven.”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Naast SPOTS, het periodiek tijdschrift van sp.a, zijn wij in juni gestart met een (gedrukte) nieuwsbrief, die wij regelmatig in Sint-Truiden zullen verdelen van huis tot huis.

Nu is er ook een digitale nieuwsbrief, die verspreid wordt via elektronische weg.
De eerste handelde over de grote bouwwerken en de geplande handelsvestigingen op Stayen.
Zie Wie handelt in wiens belangen? van 27-08-2013 op deze website.

De tweede handelt over de niet gelijkwaardige behandeling van de sportclubs in Sint-Truiden als het over subsidiëring  van sportinfrastructuur aankomt.
Voor sommige verenigingen kan alles, andere blijven in de kou staan.

Zijn niet alle sportclubs gelijk in Sint-Truiden?

“NEEN, duidelijk NIET, alleszins niet voor CD&V en Open Vld.”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Het volstaat om de beslissing in verband met de verhuis ven de koninklijke Leopold Tennisclub naar het sportcomplex Sint-Pieter erop na te slaan en te analyseren.

Als de stad Sint-Truiden voor accommodatie zorgt, een waarborg verleent en/of subsidies geeft aan één (sport)club, moet voor sp.a hetzelfde gelden voor alle (sport)clubs.
Dit is precies de reden waarom de stad Sint-Truiden sedert 1996 specifieke betoelagingsreglementen had voor culturele, sport- en jeugdinfrastructuur en buurthuizen, die CD&V en Open Vld hebben afgeschaft tegen sp.a in.
Via die reglementen was er doorzichtigheid en kon er geen sprake zijn van favoritisme.

Wat een contrast tussen de tennissport en bijvoorbeeld de petanquesport, die zomaar zonder accommodatie gezet wordt? Bovendien zijn er nog 2 andere tennisclubs in Sint-Truiden, De Born en Wimbledon.

Als sp.a blijven wij voor sport in de breedte: elke inwoner de kans geven haar/zijn hobby uit te oefenen in zo goedkoop en ideaal mogelijke omstandigheden en zo dicht mogelijk bij huis.”

Hieronder vindt u deze nieuwsbrief.

Indien u de volgende edities wenst te ontvangen, volstaat het te mailen naar ludwig.vandenhove@limburg.be.

Zie onder andere Bochtenwerk en inconsequenties! van 21-03-2013 en Waar blijven de (nieuwe) betoelagingsreglementen? van 01-07-2013 op deze website.