Spoorontsluiting Limburg moet beter!

“De spoorontsluiting van Limburg, als onderdeel van de globale mobiliteitsproblematiek, moet beter worden.”, zeggen de Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD) Spoor Limburg en sp.a Limburg.

Wij klagen dit al jaren aan, maar nu blijkt uit bekomen informatie over het nieuwe vervoersplan van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) dat volgend jaar in december zou ingaan, dat de situatie er nog op achteruit zal gaan.”, aldus Jos Digneffe, Stefan ’t Jolyn en Ludwig Vandenhove.

“Dit heeft niets te maken met het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK).
Het gaat om de normale werking van de NMBS waarop de provincie Limburg evenveel rechten heeft dan andere regio’s in België en Vlaanderen.

Het enige wat verbetert, is een snellere verbinding met Brussel, maar de reistijd naar alle andere Vlaamse steden, zoals Antwerpen, Brugge, Gent en de Kust neemt toe. Bovendien dreigt de service voor de reiziger erop achteruit te gaan (rechtstaan; gebruik verouderde treinstellen; beperkte overstaptijden; etc.).

Ook de nieuwe infrastructuur voor de NMBS-werkplaatsen in Hasselt laat op zich wachten en dreigt nu weer gehypothekeerd te worden door het gegeven dat van en naar Limburg oudere treinstellen zullen rijden.
Alle modern materiaal dreigt uit Hasselt te worden weggehaald. Het nieuwe vervoersplan zet bijgevolg dat onderhoud en de daaraan gekoppelde tewerkstelling ernstig op de helling.”

We moeten als Limburg er alles aan doen opdat dit nieuwe vervoersplan alsnog gewijzigd wordt.”, besluit Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u de volledige perstekst.

Met de trein van Hasselt naar Maastricht in ….. 1h35.

ACOD SPOOR en sp.a Limburg niet te spreken over aanpassingen van treindienst in december 2014

Het Limburgs spoorverhaal is er altijd eentje van een beetje nemen maar veel meer geven.
Via een gunstige wind belandde het nieuw vervoersplan van de NMBS, dat ingaat midden december 2014, in handen van sp.a en ACOD Limburg.

Wat heeft de NMBS voor Limburg in petto?

 1. De relatie Tongeren-Hasselt - Diest-Aarschot Leuven-Brussel- Gent-Brugge- Kust wordt afgeschaft. In de plaats daarvan zal er om het uur een snellere trein rijden via Hasselt en Brussel die Leuven niet meer aandoet om vervolgens als stoptrein verder te rijden tussen Brussel en Gent.
 2. De relatie Genk-Gent via Hasselt- Alken- Sint-Truiden- Landen –Tienen- Leuven- Brussel en vervolgens omnibus tot Gent wordt vervangen door een relatie Genk-kust via Hasselt – Landen enz.
 3. De rechtstreekse uur-verbinding Hasselt-Antwerpen via Diest-Aarschot-Heist-op den Berg- Lier- Berchem wordt afgeschaft. Reizigers voor verder dan Aarschot zullen in Aarschot moeten overstappen op de trein Leuven-Antwerpen. Om dot mogelijk te maken moeten de reizigers in Hasselt de snelle trein naar Brussel nemen tot Aarschot om daar vervolgens over te stappen.
 4. Er wordt een nieuwe trein Hasselt –Antwerpen ingelegd maar die trein rijdt via Leuven en de Nationale luchthaven.
 5. De trein Hasselt – Luik zal in de toekomst vanuit Luik verder rijden tot Maastricht.

Bedenkingen.

 1. Brussel- Gent-Brugge-Kust.

Met één zoethoudertje, elk uur één snelle trein tussen Hasselt en Brussel wordt Limburg gepaaid.
Alle andere verbindingen blijven status quo of verslechteren.
De NMBS mist een historische kans om Limburg ook twintig minuten dichter bij Gent, Brugge en de kust te brengen.

Limburgers die naar Gent , Brugge en de kust (Knokke/Blankenberge) willen zullen moeten gebruik maken van de IR trein vanuit Genk die onderweg “13” keer stopt.
Voor de bestemming Oostende dient gebruik gemaakt van dezelfde trein met overstap in Brugge of moet men vanuit Hasselt de stoptrein naar Leuven nemen om vervolgens over te stappen op de IC Welkenraedt/Luik – Oostende.
Men had in dit geval de snelle trein via Diest, Aarschot en de bocht van Leuven naar Brussel moeten verlengen tot aan de kust zodat Limburgers in de toekomst ook vanuit Hasselt binnen de twee uren de kust bereikten en de trein dus een echt alternatief werd voor de (nu al overvolle) autowegen.

 1. Antwerpen.

Limburgers die beroepshalve naar Antwerpen moeten zullen in de toekomst in Aarschot moeten overstappen.
Dit houdt in dat :

 1. De reistijd met 5 minuten verlengd wordt.
 2. Zij, zeker tijdens de punturen, het risico zullen lopen van te moeten recht staan tussen Aarschot en Antwerpen.

De nieuwe rechtstreekse verbinding Hasselt- Antwerpen rijdt via Leuven ( waar van rijrichting moet veranderd worden) en de Nationale luchthaven.
De in dit geval véél langere reistijd is bijgevolg geen geldend alternatief voor de momenteel al bestaande verbinding.
Het minste wat de NMBS zou kunnen doen om de “Limburgse pil” te verzachten is tijdens de ochtend- en avondspits een paar rechtstreekse P-treinen (desgevallend via de bocht van Aarschot) inleggen.

 1. Luik.

De huidige verbinding met Luik blijft intact. De trein der traagheid (meer dan één uur over 40 km.) wordt in Luik echter doorgetrokken naar Maastricht via Visé en Bressoux.
Aan de brave Limburgers probeert men dit te verkopen als een verbinding zonder overstap naar Maastricht.
Men verzwijgt echter dat een beetje fietser vanuit Hasselt sneller in Maastricht toekomt dan wanneer hij de trein zou nemen.
De afstand tussen Hasselt station en Maastricht station is via de weg 32,62 km.
De NMBS is er bijgevolg in geslaagd van een trein in te leggen met een gemiddelde commerciële snelheid van 20km/h.

 1. De kempen.

Ook voor wat de Kempen betreft kan men spreken van een bijna ongewijzigde situatie met dit verschil dat treinen vanuit Antwerpen die nu Neerpelt als eindstation hebben verder zullen rijden tot Hamont.
Dit is op zich een goede beslissing want op die manier wordt onze Kempen weer ietsje meer ontsloten.
De uiteindelijke bedoeling moet wel zijn van het laatste verbindingsstukje tot het Nederlandse Weert ook opnieuw in dienst te krijgen.
Dit zou voor de Limburgers een echte ontsluiting met  toegang tot het Nederlandse net, met verbindingen naar Rotterdam en Amsterdam, kunnen betekenen.

Het neusje van de zalm zou er tenslotte uit bestaan dat de spoorlijn Mol/Lommel/Neerpelt/Hamont en verder tot Weert ontdubbeld en desgevallend geëlektrificeerd wordt wat frequenter treinverkeer en op termijn rechtstreekse en snelle verbindingen ( zonder de tijdrovende omweg via Antwerpen-) vanuit Limburg naar Midden en Noord Nederland mogelijk zou maken.

Hoop doet leven.
Misschien komt het ooit nog goed.

Nieuwe treindienst hypothekeert toekomst van de NMBS werkplaatsen in Hasselt.

Tot voor kort was het zeker.
De NMBS werkplaatsen in Hasselt zouden worden aangepast om het recente nieuwe materieel ( de laatste dubbeldeksrijtuigen type M6 ) te kunnen onderhouden.
Oude infrastructuren werden met de grond gelijk gemaakt, de terreinen geëffend, de plannen getekend maar toch viel het op dat eerste steenlegging van de nieuw in dienst te nemen “Hall” lang op zich liet wachten.

Toen wij de NMBS daar een eerste keer over interpelleerden luidde het dat de leidinggevend architect ziek was en dat de werken voor onbepaalde tijd ( minstens met een half jaar) werden opgeschoven.

Vandaag meer dan een jaar later is er nog geen teken van leven gegeven.
Op dit ogenblik doen per uur vier treinen, die samengesteld zijn uit M6 rijtuigen, Limburg (Hasselt) aan.
Het is dus de logica zelve dat zij in Hasselt zouden onderhouden worden.

Vandaag stellen wij vast dat bij de invoering van het nieuwe vervoersplan alle modern materieel uit Hasselt wordt weggehaald.
Enkel een paar piekuurtreinen ’s morgens en ’s avonds worden nog verzekerd met de nieuwe M6 rijtuigen die gesleept zullen worden door de veertig jaar oude Type 27 locomotieven. (maximum snelheid 140 km/h)
Het nieuwe vervoersplan (zonder M6 treinen ) zet dus dat onderhoud en de daaraan gekoppelde tewerkstelling ernstig op de helling.

In de toekomst zullen alle relaties vanuit Hasselt en Genk verzekerd worden met het materieel “Break” dat meer dan 40 jaar oud is. 
Alhoewel deze treinstellen op dit ogenblik nog vrij betrouwbaar zijn laat het zich raden dat binnen afzienbare tijd Limburg zal bediend worden met een rijtuigenpark dat elke dag aan betrouwbaarheid verliest.
Bovendien is de maximum toegelaten snelheid van deze treinstellen 140km/h en kunnen Limburgse treinen niet rijden tegen de toegelaten maximum snelheid van 160 km/h tussen Leuven en Brussel wat de reistijd vanuit Limburg naar Brussel en verder opnieuw langer maakt dan noodzakelijk.
Ooit ( op vrij korte termijn) zullen deze “Breaks”, die nu voor een groot deel in Hasselt onderhouden worden, aan vervanging toe zijn hetgeen het werkvolume in de Hasseltse stelplaats stelselmatig zal doen dalen tot er uiteindelijk niets meer overblijft en de werkplaats dreigt gesloten te worden.

Het is dus meer dan hoogtijd dat zij die via het “SALK-plan” de schade in Limburg willen beperken zich ernstig in de spoordebatten gaan mengen.

 

Zie onder andere Limburg opnieuw dupe in nieuw vervoersplan NMBS?. TVL-journaal, 30-10-2013. NMBS vergeet Limburgse treinreiziger in nieuw vervoersplan. www.limburg-actueel.be, 31-10-2013. "Limburg is weer de dupe". Het Belang van Limburg, 31-10-2013, p.6.

Zie ook Jos heeft weer eens gelijk! van 11-04-2013 op deze website.

 

 

Tags: