Sportieve Truienaar = gezonde Truienaar!

“Als stadsbestuur van Sint-Truiden willen wij ons beleid qua ‘sport in de breedte’ verderzetten.”, zeggen schepen van sport Bert Breesch en burgemeester Ludwig Vandenhove.

“Elke Truienaar moet in de meest ideale omstandigheden, zo goedkoop mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis haar en/of zijn favoriete sport kunnen beoefenen.
Hiertoe moet de stad Sint-Truiden zelf een zo uitgebreid mogelijk sportaanbod ontwikkelen, onder andere naar specifieke doelgroepen toe zoals kinderen, jongeren en senioren, maar ook maximaal samenwerken met en/of inspelen op initiatieven van sportclubs.

De onlangs verschenen sportkalender 2011 past perfect in deze visie.”, zeggen
Bert Breesch/> en Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u het integrale voorwoord dat schepen van sport
Bert Breesch/> en burgemeester Ludwig Vandenhove voor deze sportkalender geschreven hebben.

Deze sportkalender is verdeeld samen met het informatieblad van de maand februari van de stad Sint-Truiden, maar gezinnen, die deze niet mochten ontvangen hebben, kunnen een e-mail sturen naar burgemeester@sint-truiden.be

Beste sportvrienden

Vorig jaar werd gestart met een sensibilisatiecampagne ‘gezonder bewegen’.  
Het doel hiervan was om zoveel mogelijk Truienaren zo dikwijls mogelijk te laten sporten en te bewegen en dit gekoppeld aan een gezonde levensstijl.
Neusje van de zalm van deze campagne waren de website www.gezonderbewegen.be met diverse beweeg- en gezondheidstips en diverse spandoeken met de gezonder bewegen-boodschap, die regelmatig in het Truiense straatbeeld opdoken.

In 2011 willen we alle sportactiviteiten, die opgesomd zijn in deze sportkalender, kaderen onder het motto: 'sportieve Truienaar = gezonde Truienaar'.

Een onderzoek aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) wees uit dat 54% van de bevolking onvoldoende beweegt om gezond te blijven. Alarmerend is ook de dalende sportparticipatie bij de jeugd.  
Na de adolescentie daalt de sportbeoefening dramatisch en deze daling zet zich verder door naarmate we ouder worden. 
 
Te weinig fysieke activiteit vormt een ernstigere bedreiging voor de volksgezondheid dan roken.

Dagelijks een beetje meer bewegen, zou voor de meeste mensen al voordelen voor hun gezondheid en levenskwaliteit kunnen opleveren. Daarom onze oproep: sport of beweeg een paar keer per week een half uurtje en wordt naast een sportieve ook een gezonde Truienaar! 

Sportdienst Sint-Truiden bundelde het stedelijk sportaanbod 2011 in/> deze gloednieuwe sportkalender.  
In deze compacte en handige gids vind je een zo volledig mogelijk overzicht van alle stedelijke sportactiviteiten en -evenementen. De jeugdsportkampen van de Sint-Truidense sportclubs worden eveneens in deze sportkalender vermeld.  

We hopen dat ook jij in 2011 je sportschoenen aanbindt en aan meerdere sportieve activiteiten zal deelnemen.

Veel sportplezier in 2011!

Bert Breesch
/>
schepen van sport                                                             

Ludwig Vandenhove
burgemeester