Stadsapp Sint-Truiden: vergeet de mensen niet!

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

Stadsapp Sint-Truiden: vergeet de mensen niet!

Op woensdag 1 februari 2017 heeft de stad Sint-Truiden de stadsapp ‘Sint-Truiden’ gelanceerd.

“Een goede zaak”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove, “maar niet (alleen) zaligmakend.”

De app laat toe de elektronische identiteitskaart te digitaliseren. Zo zullen de inwoners heel wat handelingen kunnen verrichten zonder zich te moeten verplaatsen. Voorbeelden: het stadsbestuur contacteren, overlastmeldingen doen, officiële documenten aanvragen bij de stadsdiensten, bestellingen doen bij lokale handelaars, meldingen ontvangen van verenigingen, etc.[1]

“Het is goed dat de stad Sint-Truiden meegaat met de digitale revolutie. Maar het mag dat niet alleen zijn. Zo een app moet een aanvulling zijn op de bestaande, traditionele dienstverlening, maar mag niet in de plaats komen.
Digibeten hebben evenveel recht op een goede dienstverlening vanwege de stad Sint-Truiden als zij, die mee zijn met alle nieuw(ste)e technieken en processen.
We hopen dat er steeds minder digibeten zullen zijn, maar er zullen er steeds zijn. Zij betalen belastingen en moeten dus eveneens op een goede en vriendelijke manier bediend worden door de stadsadministratie.

Is het weer niet de zoveelste zet om ook op uitvoerend personeel te besparen?
Wat gaan al die mensen in de toekomst doen, die deze verrichtingen manueel uitvoeren?
Gaan we bij gemeentelijke diensten dezelfde weg op als bij de banken?
Als ik hoor dat heel deze operatie gepaard zou gaan met minder algemene openingsuren van de loketten, waar de burger terecht kan, heb ik daar mijn bedenkingen bij.
In diezelfde context past de aanpak dat het aantal algemene openingsuren van de stadsdiensten beperkt zou worden en vervangen zou worden door bepaalde uren, waarbinnen burgers een afspraak kunnen maken.
Toegegeven: in een aantal Vlaamse steden bestaat dat model al. Maar dat is geen reden om het ook in Sint-Truiden te doen. Ik vind dit immers geen goede evolutie.

Een lokaal bestuur moet ten dienste van alle inwoners staan.
Lokaal bestuur betekent voor mij ambtenaren en politici.
Burgers blijken het meest te geloven in het lokale niveau, omdat dat het dichtst bij hen staat en hier een sterke sociale controle speelt vanuit de bevolking. Dat moet zo blijven.

Laat instrumenten zoals deze stadsapp daarom een aanvulling zijn op de normale dienstverlening vanuit de stadsadministratie.  Bovendien kan een bezoek aan stadsdiensten gedeeltelijk gebaseerd zijn op afspraken voor de inwoners, die daar behoefte aan hebben. Maar laat de stadsdiensten ook gedurende bepaalde dagen en momenten van de week gewoon open, zodat de burgers gewoon kunnen binnen en buiten lopen.
Het menselijke aspect en de menselijke contacten verdwijnen steeds meer uit onze samenleving.
D
e overheid, dus zeker een gemeente, moet hier tegenin gaan en precies maatregelen nemen om dat tegen te gaan. En dat mag (belasting)geld kosten.

 
Zie ook ‘Avondje netwerken kost 37 000,00 euro’ van 31-01-2017 op deze website.[1] ‘Sint-Truiden lanceert unieke stadsapp’, Het Belang van Limburg van 01-02-2017.