Stelimet in Genk moet milieuzorgsysteem verstrengen

Op verzoek van de afdeling Handhaving, Milieu-inspectie Limburg van de Vlaamse overheid heeft de Limburgse deputatie op woensdag 18 oktober 2017 de milieuvoorwaarden bijgesteld van de omgevingsvergunning van de nv Stelimet, voor het exploiteren van een inrichting voor de opslag en mechanische behandeling van schroot en voertuigwrakken in Genk (Swinnenwijerweg 26).

Na controle door de afdeling Handhaving legt de Limburgse deputatie een periodieke milieu-audit op waarvan de eerste gerealiseerd moet zijn binnen de twaalf maanden na datum van het deputatiebesluit. In de audit moet bijzondere aandacht worden besteed aan de geleide en diffuse emissies van polychloorbifenyl (PCB's) en dioxines”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u het persbericht.


Zie onder andere Schrootverwerker Stelimet moet milieuzorgsysteem verbeteren. Het Belang van Limburg, 27-10-2017, p. 23. Stelimet moet extra maatregelen nemen tegen verontreiniging. Het Laatste Nieuws, 27-10-2017, p. 18.

Zie ook Stuurgroep leefkwaliteit Genk-Zuid van 23-06-2017 op deze website.