Stemplicht, geen stemrecht!

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.
Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

Stemplicht, geen stemrecht!

54% van de Vlamingen is gewonnen voor stemrecht in plaats van opkomstplicht, 34% wil de opkomstplicht behouden.
Dat blijkt uit een recente peiling van De Standaard en de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT). (1)

"Ik blijf achter het principe van de stemplicht staan", zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

"Gaan niet net diegenen die nu pleiten voor stemrecht, degenen zijn die nog meer gaan zeggen dat de politiek niet naar hen luistert?
Wat is de waarde van peilingen, zoals bewezen bij het referendum over de Brexit en de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten?
Zijn verkozen politici er niet om het principe van  de democratie te beschermen, soms tegen beter weten van de burger in?
Gaan niet precies de lagere sociale klassen niet meer stemmen als er geen opkomstplicht meer is? (2)
Zijn we de lange sociale en politieke strijd vergeten die uiteindelijk geleid heeft tot het principe van elke burger één stem?

Ik ben het grondig eens met het gegeven dat onze democratie in een probleemfase zit en dat we grondig moeten bekijken hoe dit kan verbeterd worden. Maar verkiezingen op basis van stemplicht blijven voor mij vooropstaan, alle andere opties kunnen daarbovenop komen.
Grondig wil zeggen op basis van een ernstige analyse en goed onderbouwde voorstellen, waarover de geëigende, democratisch verkozen organen (parlement(en)) uiteindelijk beslissen.
Grondig wil niet zeggen op basis van opiniepeilingen, die gevolgd worden door de zogeheten mondige burgers die stellen dat de politiek niet naar hen luistert, permanent commentaar geven, maar in feite aan de kant (gaan) staan.

Professor doctor Johan Ackaert van de Universiteit Hasselt (UHasselt) bevestigt mijn stelling: "Al staat de uitslag van de verkiezingen ons niet altijd aan, hij duidt vaak wel op dieperliggende problemen in de samenleving. Als extreme partijen hoog scoren, zit daar iets achter en dat moeten we aanpakken. Je kunt de stemplicht afschaffen, maar de problemen zullen blijven ." (2)

Als Socialist is stemplicht voor mij ‘heilig’ – de wet is de wet - en het probleem van algemene handhaving is er voor mij één over alle beleidsdomeinen heen.
In die zin heb ik ook een oplossing voor het probleem van het toepassen van de wet op de stemplicht: maak er een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS) boete.

De uitspraak van columnist Maarten Reijnders is een goede samenvatting van mijn standpunt: “Kiezers zijn verwende kinderen geworden. De politiek is geen supermarkt of hippe koffiebar. Als kiezer krijg je nooit precies wat je wilt.” (3)

(1) Vlamingen gewonnen voor stemrecht. Het Belang van Limburg, 19-04-2017, p. 9.
(2) DONCKIER, E. Stemrecht. De kern, Het Belang van Limburg, 19-04-2017, p. 2.
(3) Knack, 29-03-2017, p. 8.

 

Zie ook Stemplicht van 04-03-2013 en STEMMEN! van 22-10-2012 op deze website.