Stuurgroep leefkwaliteit Genk-Zuid

Op donderdag 22 juni 2017 kwam in het Limburgs provinciehuis de Stuurgroep leefkwaliteit Genk-Zuid samen onder voorzitterschap van gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove.
De Stuurgroep komt tweemaal per jaar samen.

"De volgende vergadering op donderdag  21 december 2017 gaan we op terreinbezoek", zegt Ludwig Vandenhove.
"'s Morgens vergaderen we bij NV Aperam, in de namiddag brengen we er een bedrijfsbezoek.
Op vrijdag 21 april 2017 ben ik zelf al het bedrijf gaan bezoeken.
Uit zulke contacten op het terrein, leer je meer dan uit dossiers bestuderen achter je bureel."

Hieronder vindt u het persbericht.
Zie ook Weer meer zware metalen in lucht Genk-Zuid van 23-01-2017 op deze website.