Tentoonstelling in het politiehuis!

Tot het einde van de maand juni loopt er in het politiehuis van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken een gezamenlijke tentoonstelling van 3 ‘kunstenaars’.
Het gaat om Albert Geerts, erehoofdinspecteur met pastelschilderijen over Sint-Truiden en de natuur, Frans Van Rompaey met abstracte schilderijen, zelfportretten en cartoons en last but not least Johan Gielen, commissaris van politie, en dus ook kunstenaar, die meer dan 60 politiekepies uit de hele wereld verzamelde.


De officiële opening vond plaats op vrijdag 25 april 2008 om 19.00 uur.
Buiten de korte voorstelling van de 3 kunstenaars ging burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove/> in zijn inleiding ook in op de relatie tussen kunst en (integrale) veiligheid.
“Gisteren kreeg ik een themanummer van het tijdschrift van de Universiteit Antwerpen in mijn brievenbus met als onderwerp ‘Kunst & Wetenschap’.
Zulke themabrochure vindt iedereen vanzelfsprekend, een themabrochure en/of teksten rond (integrale) veiligheid en kunst wordt minder vanzelfsprekend gevonden”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Ik wil hier nochtans nogmaals zeggen dat er voor mij wel degelijk een verband is tussen kunst en (integrale) veiligheid."
Zie ook de tekst ‘Kunst en Veiligheid!’, die op 15 december 2007 op deze website verscheen.

Bovendien vind ik dat we dit politiehuis van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, in het kader van ons OPEN beleid meer moeten openstellen voor kunstenaars en/of personen, die op de één of andere manier creatief bezig zijn.
We slaan daarmee twee vliegen in één klap: enerzijds niet-professionele kunstenaars de kans bieden om op een vlotte en goedkope manier met hun werken naar buiten te komen, anderzijds bezoekers binnenkrijgen in het politiehuis op andere momenten dan dat ze hier komen voor bepaalde problemen, waar ze al dan niet mee geconfronteerd geweest zijn en/of worden.
Gezien ook het succes van de Haspengouwse Academie voor Beeldende Kunsten, om nog niet te spreken over de talrijke autodidacten, zijn steeds meer mensen in Haspengouw en Sint-Truiden op zoek naar tentoonstellingsruimten…

Eerder liep in het politiehuis in de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar en vlak daarna, een tentoonstelling van Carine Cox.
Zie ook de tekst ‘Tentoonstelling Carine Cox in politiehuis!’, die op 21 februari 2008 op deze website verscheen.

De tentoonstelling van de 3 kunstenaars loopt van vrijdag 18 april 2008 tot en met dinsdag 1 juli 2008 tussen 14.00 uur en 17.00 uur in het politiehuis van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, Sluisberg 1, 3800 Sint-Truiden.