Terugvechten!

“Natuurlijk gaan we als sp.a terugvechten na de manier waarop we op zondag 14 oktober 2012 uit de bestuursmeerderheid in Sint-Truiden (vanaf dinsdag 1 januari 2013) zijn verdwenen.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.

“En we zijn er klaar voor.

Gisteren woensdag 17 oktober 2012, op ‘de Werelddag tegen armoede’, waren al heel wat kandidaten en mandatarissen opnieuw paraat aan het station van Sint-Truiden om soep te verkopen aan 1,00 EUR ten voordele van de Sint-Vincentiusvereniging.

Je moet het maar doen na zo een slopende campagne.

Ik ben fier om heel mijn sp.a-ploeg en wil vooral fractieleider Marleen Thijs bedanken, die het initiatief voor deze actie nam en alles coördineerde.

Ik heb gisteren het politiecollege van de politiezone ook laten bevestigen dat de loods op het industrieterrein in Brustem, eigendom van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, verder gratis mag gebruikt worden door Sint-Vincentius als stapelruimte. Daardoor kan de vereniging heel snel inspelen op aanbiedingen van grote hoeveelheden drank en voeding, in tegenstelling tot andere lokale afdelingen.”
Zie onder andere de tekst ‘Politieloods als opslagruimte voor Sint-Vincentius’ van 12 maart 2012 op deze website.

Hieronder vindt u de integrale perstekst, die omtrent deze actie verspreid is.     

Een kop soep: … ook jouw enige warme maaltijd vandaag?

Na school of na het werk snel naar huis, waar de verwarming al lekker brandt. Genieten van een heerlijke steak of een smakelijke lasagne. Nadien nog even je favoriete feuilleton op tv, een glaasje wijn bij de hand. Mogelijk staat het jou en heel wat anderen zo meteen te wachten…

Nochtans is het geen evidentie voor iedereen, en voor velen zelfs onhaalbaar.

De cijfers liegen niet: 1 op 10 kinderen wordt geboren in kansarmoede en ruim 1 op 8 gezinnen leven onder de armoedegrens in Limburg. Bovendien is er heel wat verdoken armoede die achter de gevels verscholen blijft.  Armoede is trouwens niet alleen een kwestie van materiële tekorten, maar gaat vaak gepaard met isolement, uitsluiting, psychologisch moeilijkheden. Ook in Sint-Truiden worden heel wat mensen geconfronteerd met schrijnende armoede.

Vanuit sp.a Sint-Truiden brengen we op deze Werelddag van Verzet tegen Armoede - samen met vele andere organisaties - de problematiek van armoede in onze eigen stad, onze eigen buurt of zelfs onze eigen straat onder de aandacht. Het recht op een menswaardig leven staat niet alleen expliciet in de Grondwet, maar moet voor ons een vanzelfsprekendheid zijn voor iedereen die deel uitmaakt van onze samenleving.

We willen echter ook de vele goede initiatieven in de bloemetjes zetten die hieraan iets proberen te doen en die vaak mede dankzij heel wat vrijwilligerswerk kunnen bestaan. Projecten als “Onder Ons” of een buurtrestaurant zoals “Den Teluur” zijn hiervan mooie voorbeelden.

Met onze solidariteitsactie willen we vandaag in het bijzonder de initiatieven van de Sint-Vincentiusvereniging in onze stad een extra duwtje in de rug geven. Deze vereniging onder de impuls van voormalig korpschef van de lokale politie Sint-Truiden, Philip Pirard, zorgt niet alleen voor voedselpakketten, maar tevens voor kledij, schoolgerief of zelfs ondersteuning bij het invullen van allerlei papieren.

We bieden voorbijgangers, scholieren of pendelaars van bus en trein aan het station dan ook graag een kop lekkere soep aan voor 1 euro. De kop soep staat daarbij symbool voor een eenvoudig, maar warm gebaar ten aanzien van iedereen die getroffen wordt door armoede. De opbrengst van de actie zal integraal aan de Sint-Vincentiusvereniging worden overgemaakt. “Warm aanbevolen”!

Hierover is op woensdag 17 oktober 2012 en donderdag 18 oktober 2012 een artikel verschenen op www.truineer.be en op donderdag 18 oktober 2012 op www.nieuwsblad.be en op dinsdag 23 oktober 2012 in Het Belang van Limburg.

Zie onder andere de teksten “11e editie ‘Werelddag van verzet tegen extreme armoede’ in Sint-Truiden” van 22 oktober 2009 en “Tehuis van Sint-Vincentius Sint-Truiden officieel geopend” van 16 juni 2012 op deze website.