Tijdelijke huisvesting seizoensarbeiders met 1 jaar verlengd

“Ik ben blij dat de provinciale verordening voor tijdelijke huisvesting van seizoensarbeiders met 1 jaar verlengd is, maar het moet nu wel de laatste keer zijn.”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u het volledige persbericht.

Tijdelijke huisvesting seizoensarbeiders in Zuid-Limburg met 1 jaar verlengd

De provinciale verordening voor tijdelijke huisvesting van seizoenarbeiders is met 1 jaar verlengd.
Samen met een aantal toenmalige Zuid-Limburgse collega-burgemeesters is gedeputeerde Ludwig Vandenhove dit dossier vorig jaar als burgemeester nog gaan verdedigen bij de bevoegde gedeputeerde en de bevoegde Vlaamse minister.

Deze provinciale verordening is tot stand gekomen in 2008 en had de bedoeling, als overgangsmaatregel, een antwoord te bieden op de vraag naar het tijdelijk gebruik van wooncontainers.
De bedoeling is tot een definitieve oplossing te komen op basis van kamerdecreet, ook ’Katarakt’-decreet genoemd.

De huisvesting van seizoenarbeiders in de Zuid–Limburgse fruitteelt is sterk verbeterd ten opzichte van pakweg 10 en zeker 15 jaar geleden toen deze mensen vaak in erbarmelijke en soms zelfs mensonwaardige omstandigheden werden gehuisvest.
Als burgemeester ben ik daar altijd consequent tegen opgetreden. Zo heb ik de beruchte ‘kippenstal’ doen sluiten, waar personen en zelfs ganse families in verbleven (1).”, zegt Ludwig Vandenhove.  

De fruitsector heeft zich aangepast en heeft inspanningen gedaan.
Ludwig Vandenhove heeft altijd gezegd dat zij een voldoende overgangsperiode moesten hebben. Vandaar dat hij vorig jaar mee gepleit heeft voor deze laatste verlenging met 1 jaar. Het compromis bestaat er voor hem wel in, dat de Zuid–Limburgse gemeenten en steden inmiddels, dus dit jaar, de nodige inventarisatie zouden doen van welke bedrijven in orde zijn en welke niet en dat er na dit jaar onverbiddelijk zou opgetreden worden.
Het zou niet eerlijk en ernstig zijn ten aanzien van de fruittelers, die zich snel in orde gesteld hebben, om nu alles opnieuw op de lange baan te plaatsen.
Dat zou een vorm van concurrentievervalsing zijn.

Waar de fruitsector in mij een pleitbezorger gevonden heeft voor deze verlenging, zal dit niet meer het geval zijn als er nu nog eens zou aangedrongen worden op een verlenging en/of op een aanpassing en/of versoepeling van de definitieve regeling.”, besluit Ludwig Vandenhove. 

(1) Zie onder andere 'Logementshuis moet opnieuw omgebouwd tot kippenstal', Het Belang van Limburg, 24 april 1996; 'Dertig illegalen opgepakt in Truiense kippenstal', Het Belang van Limburg, 13 juni 1997, p.1;  'Kippenstal Smets opnieuw verzegeld', Het Belang van Limburg, 29 juni 1998, p.9.

Zie 'Fruittelers krijgen extra jaar om logies plukkers in orde te brengen', Het Belang van Limburg, 26 maart 2013, p.40

Zie onder andere ‘Ludwig Vandenhove in ‘Limburg Manager’ van 23 oktober 2009 op deze website.