Truiense editie van de Vlaamse scholenveldloop andermaal een groot succes!

De stad Sint-Truiden is een traditionele participant aan de Vlaamse scholenveldloop, een initiatief van het agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie (BLOSO), de Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS), de Vlaamse Atletiek Liga (VAL) en het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB).

 

 

 

 

De stad Sint-Truiden staat steeds vooraan qua aantal deelnemers in Vlaanderen en Limburg.
Er werd dit jaar al voor de 22e maal deelgenomen.

 

 

 

 

Op dinsdag 21 en woensdag 22 september 2010 waren de leerlingen van het kleuter- en lager onderwijs aan de beurt en op donderdag 23 september 2010 de leerlingen van het middelbaar onderwijs.

 

 

 

 

 

Burgemeester
Ludwig Vandenhove was uiteraard aanwezig om de kinderen en jongeren aan te moedingen en de medailles uit te reiken: “Hier zie je nog echte sport.

Kinderen en jongeren, die onder luide aanmoedigingen van (groot)ouders trachten als eerste over de streep te komen. Maar langs de andere kant ook eerder zwaarlijvige kinderen, die enorm afzien.
Wat een contrast met (sommige) professionele sporters, waar de sport al lang ondergeschikt is aan het geld.”

 

 

 Hierover is ook een item verschenen op Truienaar.be.