Uitreiking Odissea-prijs in de Senaat!

Op woensdag 9 januari 2008 werd de 3e editie van de Odissea-prijs uitgereikt in de salons van de Senaat.
Laureaat is dit jaar de heer Kristof Buytaert met zijn licentiaatsverhandeling ‘space adaptation syndrom’, lees het evenwichtsprobleem bij ruimtevluchten.


De Odissea-prijs is een initiatief van burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove toen hij tijdens de vorige legislatuur senator was en heeft de bedoeling om steeds een student te belonen, die een eindwerk heeft gemaakt rond ruimtevaart in de meest brede betekenis van het woord.
Het idee voor deze prijs is ontstaan naar aanleiding van de 1e ruimtevlucht van Frank De Winne.
De toenmalige missie in 2002 noemde ook Odissea, vandaar de naam Odissea-prijs.Tijdens de vorige legislatuur, toen Ludwig Vandenhove senator was, was hij voorzitter van het organisatiecomité, als federaal volksvertegenwoordiger maakt hij nu nog steeds deel uit van dit organisatiecomité.

“Het is altijd plezant als je merkt dat een initiatief wat je zelf hebt genomen, plaatsvindt, ook al ben je er zelf niet meer onmiddellijk bij betrokken. Dit is nu het geval met de Odissea-prijs vermits ik geen senator meer ben.
Hoe ouder je wordt, hoe fijner het is als je merkt dat dingen, die je in gang hebt gestoken, ook effectief verdergaan”, aldus Ludwig Vandenhove.