Uniek boek over regionale landschappen in Vlaanderen

Johan Van den Bosch heeft een boek geschreven over de regionale landschappen.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove kreeg het eerste exemplaar.

“Ik heb inmiddels al van de gelegenheid gebruik gemaakt om het boek eens door te bladeren en enkele hoofdstukken te lezen.
Iedereen, die betrokken is bij het natuurgebeuren en zeker bij de werking van de regionale landschappen, zou het zeker moeten lezen.

Het boek is nu nog actueler met de overdracht van de bevoegdheid van de regionale landschappen van Vlaanderen naar de provincies in het kader van de Vlaamse staathervorming.

Regionale landschappen zijn ontstaan vanuit een ‘sociale context’.”, aldus Ludwig Vandenhove.

Hij citeert:
“- Het opschrift van de toegangspoort van het allereerste nationaal park Yellowstone National Park in de Verenigde Staten vermeldt waarom de stichters in 1872 zo een groot stuk van het Wilde Westen wilden reserveren voor natuur: ‘Fot the benefit and enjoyment of the people’, voor het welzijn en genot van alle mensen. (p. 15)
- Tijdens het ancien régime was het bezit van een grote lap grond het voorrecht van een rijke grondadel die er zijn vrije tijd kon doorbrengen met jagen of picknicken. In de eerste helft van de 20ste eeuw wordt gaandeweg de zondagsrust en later ook betaald verlof ingevoerd, zodat een nieuw publiek opstaat dat wel de tijd heeft, maar niet de plaats om zijn vrije dagen te besteden. Vanuit een sociale bewogenheid rijst zo de idee om parken en openbare groendomeinen in te richten. Het is ook in die sociale context dat de oprichting van nationale parken moet worden gezien. (pag. 16)”

Hieronder vindt u het persbericht.

LANDSCHAPPEN VOOR HET LEVEN
Uniek boek over regionale landschappen in Vlaanderen.

HASSELT- Uit handen van de auteur ontving Limburgs gedeputeerde voor Leefmilieu Ludwig Vandenhove het eerste exemplaar van het boek “Landschappen voor het leven” (zie foto).

Het  is een uniek boek over de huidige werking van regionale landschappen in Vlaanderen, hun  verleden en de toekomstige uitdagingen. De auteur is Johan Van Den Bosch,  landschapsecoloog en projectleider van het Nationaal Park Hoge Kempen. Het bevat naast nooit eerder gepubliceerde feiten en cijfers ook een persoonlijk verhaal en visie over regionale landschappen in Vlaanderen.

Het wil bovendien overtuigen dat de zorg voor landschap en natuur geen louter academische en beschermende bezigheid is die een ‘stand-still’ ambieert. In tegendeel: open ruimte en de grote variatie aan fascinerende landschappen inzetten voor de economische ontwikkeling van Vlaanderen, is een uitdagend en zeer dynamisch proces. Regionale landschappen kunnen hierin een bepalende rol spelen.

Meer dan een kwarteeuw lang werken regionale landschappen in Vlaanderen aan een beleefbaar, kwaliteitsvol buitengebied. Ze zijn ondertussen met 17, waardoor  71% van het Vlaamse grondgebied binnen hun werkingsgebied valt en 62% van de Vlamingen in een regionaal landschap wonen. Zonder regionale landschappen was er allicht geen fietsroutenetwerk, geen nationaal park of extra werkgelegenheid voor bijzondere doelgroepen in het onderhoud van wandelpaden of  waardevolle landschapselementen.

Door hun lokale verankering gaat het niet om buitengewone projecten: de restauratie van een veldkapel, de aanplant van laanbomen, het heropenen van een vergeten voetweg, bloemrijke akkerranden, het realiseren van een wandelaanbod, het verzamelen van kennis over de streek,…. Het is echter de optelsom van die honderden initiatieven die een buitengewone impuls betekenen voor het platteland. 

Meer dan 1200 Vlamingen nemen een mandaat op binnen de algemene vergaderingen en beheerraden van een regionaal landschap, wat ze tot een voorbeeld van participatieve democratie maakt. Direct zijn 150 mensen werkzaam voor een regionaal landschap in Vlaanderen,  maar indirect is het tewerkstellingseffect een veelvoud. Naar schatting 40 000 jobs in de toerismesector in Vlaanderen zijn immers gerelateerd aan de kwaliteiten van het buitengebied.

Nooit eerder werden zoveel feiten en cijfers over regionale landschappen in één boek  samengebracht. Maar het boek gaat verder dan dat. Waar komen regionale landschappen vandaan? Hoe passen ze in het natuur- en landschapsbeleid ? Waar staan ze vandaag en hoe verhouden ze zich tot Europese ontwikkelingen? En vooral: waar kan het met die instrumenten voor een geïntegreerd buitengebied-beleid naartoe?

De auteur zoekt antwoorden op deze vragen vanuit de bevoorrechte positie van iemand die bijna 25 jaar lang de regionale landschappen ‘meemaakte’. Daardoor is dit boek een persoonlijke kijk op regionale landschappen en een pleidooi om ze meer dan ooit in te zetten als regisseur en spelverdeler in een multifunctionele open ruimte.

Deze toekomstvisie is gebaseerd op wat eens de grondbeginselen van regionale landschappen en bij uitbreiding van de natuurbeweging waren. In combinatie met ervaringen en succesverhalen uit binnen- en buitenland levert dit boek zowel inspiratie als stof tot verder debat op.

Drie hoofdstukken (verleden, heden, toekomst) in combinatie met 14 kaderteksten over aanverwante thema’s (nationaal park, natuurtoerisme, landschapszorg, …), een systematisch overzicht van de 17 regionale landschappen in Vlaanderen en de aanpak bij onze buren maken dit boek tot een inspiratiebron voor iedereen die bij natuur- en landschapszorg betrokken is.

Dat het eerste exemplaar voor Ludwig Vandenhove bestemd is, is geen toeval. Als voorzitter van de drie Limburgse regionale landschappen (i.c. RL Haspengouw & Voeren, RL Kempen & Maasland, RL Lage Kempen), valt de publicatie van het boek samen met het moment waarop het zwaartepunt van de bevoegdheden in zake erkenning en subsidiëring van regionale landschappen verschuift van het Vlaamse naar het provinciale beleidsniveau.

De komende weken zal het boek voorgesteld wordt op een 10-tal statutaire algemene vergaderingen van regionale landschappen in Vlaanderen.

 

PRAKTISCH

Titel: Landschappen voor het Leven

Auteur:  Johan Van Den Bosch

Uitgever:  Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw, Winterslagstraat 87, B-3600 Genk
               D/2014/8362/2

                ISBN/EAN: 9789081266406

Formaat:  196 pagina’s, 240 x 165 -Paperback, rijk geïllustreerd.

Prijs: € 24.50 (excl. € 3,50 verzendkosten)

Bestellen:  www.rlkm.be à webwinkel
     (Voor hoeveelheidskorting  en informatie: E: info@rlkm.be of  T: +32 (0)89/ 65 56 65)

 

Zie onder andere Uniek boek over regionale landschappen in Vlaanderen. www.limburg-actueel.be, 11-02-2014. Bijna alle Limburgers wonen in Regionaal Landschap. Het Belang van Limburg, 12-02-2014, p. 19. 

Zie ook De Regionale Landschappen hebben een mooie toekomst van 16-01-2014 op deze website.