Unieke nieuwjaarsreceptie stedelijke jeugdraad in het politiehuis tot...!?

De stedelijke jeugdraad van Sint-Truiden organiseerde op vrijdag 22 januari 2010 haar traditionele nieuwjaarsreceptie in het politiehuis van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

In feite iets heel bijzonders: de jeugd van Sint-Truiden en omgeving, die haar nieuwjaarsreceptie organiseert bij de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken. Een beter voorbeeld van integrale veiligheid en van wederzijds begrip en respect tussen de jeugd en de politiediensten bestaat er niet!

 

Tot schepen Roland Duchatelet de ruimte waar de receptie plaatsvond, binnenstormde, niet akkoord was met de toelichting rond het nieuwe jeugdhuis, die Gert Stas namens de stedelijke jeugdraad op dat ogenblik aan het geven was en prompt de micro uit zijn handen rukte en zelf zijn visie begon te geven.

 

 

 

 

 

Onvoorstelbaar, hier bestaan geen woorden voor.
Onuitgenodigd de micro uit iemand zijn handen nemen en zelf het woord beginnen te voeren, omdat hij niet akkoord is met wat de spreker zegt!

 

 

Dit heeft, zoals zovele andere zaken, die momenteel in Sint-Truiden gebeuren, niets (meer) met politiek te maken.
Dit heeft te maken met compleet geen manieren hebben en te denken dat je overal de baas bent.

 

 

 

 

 

Kan je je voorstellen dat ik als burgemeester en/of als federaal volksvertegenwoordiger de micro gewoon zou grijpen op de talrijke recepties en/of andere activiteiten waar ik naartoe ga en waar niet gezegd wordt wat ik graag zou willen horen en/of waar ik mee akkoord ben?
Neen, ik kan mij dit niet voorstellen.

 

 

Er is maar één zaak positief aan heel dit verhaal: jongeren hebben nu ook het ware gelaat van de heer Roland Duchatelet gezien.

 

 

Zeer bijzonder is dat er met geen woord gerept is over dit voorval in de lokale pers.

 

 

Zie onder andere ook de teksten ‘Ik ben fier op de Sint-Truidense jongeren!’ en ‘SPOTS november 2009 in de brievenbus!’ op deze website.