Veel meer praktijktests

Er is nog steeds veel discriminatie op de woning- en arbeidsmarkt.
Dat blijkt als gemeenten er actief op naar zoek gaan, zoals andermaal blijkt uit de resultaten van het Plan Samenleven van viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers.  (1)

Bij die tests wordt via fictieve sollicitaties of aanmeldingen voor een huurwoning nagegaan of personen met een vreemde naam of andere huidskleur of handicap anders behandeld worden dan Vlamingen van oorsprong of valide personen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Discriminatie, onder geen enkele vorm,  hoort niet thuis in een ontwikkelde samenleving zoals de onze.

Uit de resultaten blijkt dat op de woningmarkt een niet-Vlaamse naam en een fysieke handicap systematisch aangewend worden om iemand uit te sluiten.
Op de arbeidsmarkt gaat het om personen met een niet-Vlaamse naam en oudere werknemers.

Vlaanderen financiert via het Plan Samenleven deze tests.
Er worden nadien aanbevelingen geformuleerd.

Momenteel zijn er slechts een tiental Vlaamse gemeenten, die zulke praktijktests uitvoeren.
Vanuit de Vlaamse regering zouden er meer inspanningen moeten gebeuren om gemeenten te overtuigen om meer tegen discriminatie op de arbeids- en woningmarkt te ondernemen.

In Sint-Truiden hoor ik vaak dezelfde klachten van personen, die het niet breed hebben, van alleenstaande moeders en/of van mensen, die een andere huidskleur hebben als ze op zoek zijn naar een woning en/of naar een job.
Net alsof die personen geen recht hebben op een dak boven hun hoofd en op een inkomen.

Waar wachten gemeenten in het algemeen en mijn eigen stad Sint-Truiden op discriminatie echt aan te pakken?