Veel volk op de sp.a-nieuwjaarsreceptie in Sint-Truiden!

Er was veel volk op de jaarlijkse sp.a-nieuwjaarsreceptie van Sint-Truiden op zondag 17 januari 2010 in/> de gemeentelijke feestzaal in Aalst.


"Het doet goed om te voelen dat uw militanten en het publiek achter u staan, zeker in de moeilijke politieke tijden, die we momenteel in Sint-Truiden doormaken.", zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
"Veel volk en een gezellige sfeer, meer moet dat niet zijn."

In haar toespraak heeft kersvers sp.a-voorzitter en schepen
Els Sneijers/> bewezen dat zij, samen met heel wat andere jongeren, de leiding van de partij nu al stevig in handen heeft.
Zij legde een goed evenwicht tussen enerzijds de oppositierol waarin Lijst Burgemeester (sp.a-Groen!) gedrongen wordt en anderzijds de plicht en verantwoordelijkheid om de stad verder goed te besturen.

"Het is aan ons als ervaren politici om Els en de andere jongeren (onder andere Animo Haspengouw) ten volle te steunen.", zegt Ludwig Vandenhove.

"Ook wil ik de vorige secretaris en voorzitter Marleen Thijs en
Filip Moers/> nogmaals bedanken voor hun jarenlang werk.
Ik reken op hun verdere inzet als mandataris."

Na voorzitter
Els Sneijers/> sprak viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding Ingrid Lieten de aanwezigen kort toe over het sp.a-beleid in de Vlaamse regering en de rol van de sp.a op federaal niveau en stak ze de sp.a Sint-Truiden een hart onder de riem in de huidige moeilijke politieke omstandigheden.

"Tevens een dikke proficiat aan de sp.a-onderafdeling Aalst onder leiding van voorzitter Guy Knapen en zijn bestuursleden voor de puike organisatie van deze nieuwjaarsreceptie.
Het is een bewuste keuze van ons om elk jaar de sp.a-nieuwjaarsreceptie in een andere onderafdeling te laten doorgaan, omdat we op die manier ook aangeven dat we in het beleid van de stad Sint-Truiden evenveel aandacht (blijven) besteden aan het centrum en de diverse buurten, deelgemeenten en wijken.
Als partij moet je het voorbeeld geven van wat je in het beleid wil doen.", zegt Ludwig Vandenhove.

Dj Lou (Louis), 'wereldberoemd' in Aalst, zorgde voor de muzikale omlijsting.
Binnenkort plannen we met hem een seniorennamiddag in Aalst in een organisatie van sp.a-Aalst en de 'Vrienden van de Burgemeester'.
"Dan haal ik ook mijn accordeon uit.", lacht Lou.