Verdwijnt de Vlaamse steun voor de provinciale steunpunten duurzaam bouwen en wonen?

Tijdens de vorige legislatuur van de Vlaamse regering werd beslist om een jaarlijkse projectsubsidie van maximum 50 000 euro toe te kennen voor de verdere uitbouw van 5 provinciale steunpunten duurzaam bouwen en wonen.
Vlaams minister-president Geert Bourgeois, verantwoordelijk voor het thema duurzame ontwikkeling, twijfelt erg over het verder zetten van de steun en de samenwerking.

"Het Limburgse steunpunt, inmiddels de vzw Duurzaam Bouwen Limburg (Dubolimburg), heeft als voorbeeld gediend om deze provinciale steunpunten uit te bouwen", zegt gedeputeerde van duurzaam beleid Ludwig Vandenhove.
"Het is op basis hiervan dat de vorige Vlaamse regering besliste om aan elke Vlaamse provincie (ook aan Limburg) een jaarlijkse projectsubsidie van maximum 50 000 euro toe te kennen voor deze steunpunten.
Zonder deze steun zouden de andere provincies niet gestart zijn met de uitbouw van zo een steunpunt."

Deze provinciale steunpunten zijn essentieel om een echt duurzaam beleid en de idee van klimaatneutraliteit dicht bij de burger te brengen, bijvoorbeeld bij het bouwen en /of verbouwen van een woning.
Zij zijn een belangrijke partner voor het helpen realiseren van een Vlaams beleid op het vlak van bouwen, wonen, klimaat en energie.

Er is een positieve evaluatie van de betrokken Vlaamse overheidsdienst (Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid-DAR), die adviseert om de financiering verder te zetten. 

"In Limburg staat de vzw Dubolimburg onder andere in voor heel wat advies aan particulieren en gemeenten, is het een belangrijke partner voor ons Limburgse klimaatbeleid, helpen zij de gemeenten met de realisatie van de Burgemeestersconvenant en bij het opzetten van concrete projecten rond woningrenovatie (al dan niet in samenwerking met de vzw STEunpunt BuurtOpbouwerk (STEBO).
De provincie Limburg subsidieert jaarlijks 150 000 euro aan werkingskosten. 

Als er één beleidsdomein per definitie continuïteit nodig heeft, is het duurzaamheid.
De twijfel over de verderzetting van de subsidie aan deze provinciale steunpunten bouwen en wonen, bevestigt nog maar eens het gebrek van ambitie van deze Vlaamse regering op het vlak van klimaatneutraliteit.

Is de afkeer van minister-president Geert Bourgeois voor de provincies zo groot dat zelfs een concreet klimaatbeleid er moet voor sneuvelen?”, aldus Ludwig Vandenhove.

Zie Bouwinnovatie van 30-01-2015 en Renovatiepact ondertekend … maar zonder provincies! van 24-12-2014 op deze website.