Verlenging milieuvergunning slachthuis Hasselt goedgekeurd

De Limburgse deputatie heeft op voorstel van gedeputeerde Ludwig Vandenhove de milieuvergunningsaanvraag goedgekeurd van de nv VanDrie België, Havenstraat 15 in Hasselt.
De vergunning geldt beperkt in de tijd (3 jaar) om de uitbater de kans te geven een alternatieve locatie te vinden.

"Alle adviezen (de stad Hasselt, de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC) en alle andere betrokken instanties) waren positief. Bovendien betekent dit dossier een aanzienlijke tewerkstelling, vooral voor personen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt."

Hieronder vindt u het persbericht en het artikel dat hierover verscheen in Het Belang van Limburg van vrijdag 24 februari 2017 (p. 24). 

Zie ook Slachthuis moet nachtrust buurtbewoners respecteren van 23-05-2014 op deze website.