Vermindering provinciefonds

“We kunnen het geld van de provincie Limburg best zo snel mogelijk besteden aan de Limburgers. Anders gaat de Vlaamse Regering het ons toch volledig afpakken.”

 

Ludwig Vandenhove over de vermindering met 3,5 miljoen EUR voor Limburg van het provinciefonds in het kader van de Vlaamse begroting 2014.