Viering 35-jarig bestaan Kiwanis Haspengouw

Op zondag 15 april 2012 vond de 35-jarige viering van Kiwanis Haspengouw plaats in de Academiezaal, Plankstraat 18 in Sint-Truiden.

Burgemeester
Ludwig Vandenhove was één van de sprekers.

Hieronder vindt u een aantal elementen uit zijn toespraak.

 

Op mijn beurt wil ik u van harte welkom heten op deze viering naar aanleiding van het 35-jarig bestaan van Kiwanis Haspengouw.

 

 

Ik wil Kiwanis Haspengouw van harte proficiat wensen en gouverneur Joseph Ruwet bedanken voor het ontvangen van de fanion.

 

 

Met zijn 53 leden is Kiwanis Haspengouw de grootste serviceclub van de stad Sint-Truiden.
Ik ‘verdenk’ ze ervan gezorgd te hebben dat ze in dit jubileumjaar net zoveel leden hebben als het omgekeerde getal van hun verjaardag.

 

 

In het totaal heeft Kiwanis Haspengouw gedurende die 35 jaar 450.000 EUR of 18 miljoen Belgische frank (BF) uitgedeeld aan sociale projecten.
Binnen de club is er een afspraak dat meer dan de helft van de steun aan sociale projecten steeds naar lokale initiatieven moet gaan, zoals diverse scholen, de jaarlijkse G-DAY voor personen met een handicap, ’t Heft, ’t Spant, Sint-Vincentius, Wiric, het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW), etc.
Zie onder andere de tekst ‘6e editie G-DAY’ van 26 september 2011op deze website.

 

 

De vorige sprekers zijn al voldoende ingegaan op het overzicht van de diverse projecten, die Kiwanis Haspengouw in de loop der jaren gesteund heeft. Ik ga dit dus niet doen en ga mij beperken tot de projecten van/voor de stad Sint-Truiden.

 

 

 

 

Als stad Sint-Truiden in het algemeen en als burgemeester in het bijzonder is er een goede samenwerking met alle serviceclubs, maar die met Kiwanis is bijzonder.
Dit heeft met twee elementen te maken:
- zij organiseren een aantal evenementen, die de nodige uitstraling voor de stad Sint-Truiden betekenen.
Indien Kiwanis Haspengouw hiermee op een bepaald ogenblik niet begonnen was, had de stad Sint-Truiden dit zelf moeten doen. Ik denk bijvoorbeeld aan de boekenbeurs begin november en aan de Willy Vannitsen Classic eind augustus.
Gemeenten en steden bieden maar steeds tegen mekaar op om duurdere en originelere evenementen te organiseren. Het is dan ook positief als private organisaties, zoals een serviceclub, dergelijke initiatieven neemt.

 

 

In dezelfde zin heb ik al enkele malen voorgesteld om bepaalde activiteiten van private instanties en verenigingen zogeheten labels toe te kennen, waarbij ze zouden kunnen rekenen op een extra logistieke en/of financiële steun van de stad Sint-Truiden.
Zie de tekst ‘Labels voor Sint-Truidense evenementen!’ van 17 november 2006 op deze website. 
Het is bij een voorstel gebleven, omdat sommige collega-politici blijkbaar niet de knoop durven/kunnen doorhakken over welke organisaties dan gesteund worden of niet.
Hierbij moet niet gezien worden naar de aard of de achtergrond van een organisatie, wel naar de kwaliteit van het genomen initiatief. Daarom zijn we nu eenmaal verkozen, namelijk om knopen door te hakken;

- Kiwanis Haspengouw denkt mee met ons als beleid zowel wat het organiseren van activiteiten betreft (zie hierboven), als wat betreft projecten, die ondersteund worden.
Hierover is er regelmatig overleg met de verantwoordelijken van Kiwanis Haspengouw.
Zo zijn er de twee kunstwerken/monumenten, die de stad Sint-Truiden dankzij Kiwanis Haspengouw rijker geworden is.
Enerzijds is er de bronzen replica van het stadhuis voor het stadhuis (onthuld op vrijdag 14 mei 2000) en anderzijds de bronzen replica van de abdijkerk, zoals ze er oorspronkelijk uigezien zou hebben voor de abdijpoort (onthuld op zondag 22 november 2009).
Beide monumenten in het centrum van de stad vallen op in het stadsbeeld en zijn historisch en toeristisch waardevol. Bovendien passen ze in het beleid om zoveel mogelijk kunstwerken in de openbare ruimte te brengen.
Zie onder andere de tekst ‘Kunst in de openbare ruimte!’, van  21 juli 2008 op deze website.

 

 

 

 

Zonder volledig te zijn, wil ik een overzicht geven van de projecten, die Kiwanis Haspengouw voor de stad Sint-Truiden mee gefinancierd heeft.
Hierbij is er bijzondere aandacht geweest voor de toegankelijkheid van het stedelijk zwembad voor personen met een handicap.

 

 

1997: aankoop van babyunits (omkleedtafels) in het recreatiezwembad Sint-Pieter
1998: hellend vlak van de inkomhal naar sporthal Sint-Pieter en installatie lift om personen met een motorische handicap de mogelijkheid te verlenen zich in het water te begeven
1999:  zetellift in de zwemhal om personen gemakkelijker in het water te helpen
2000:  2 doucherolstoelen in het recreatiezwembad Sint-Pieter
2001: transfertlift in het recreatiezwembad Sint-Pieter om het omkleden te vergemakkelijken
2003:  omkleedtafel in één van de twee aangepaste kleedkamers in sporthal Nieuw Sint-Truiden
2005:  verbeteringswerken van de toegankelijkheid van het sportcomplex Sint-Pieter
aanpassing individuele kleedhokjes
aanpassing toilet doucheruimte
verbetering doorgang kleedhokjes naar zwembad
aanpassen hellend vlak
2006: start dossier automatiseren inkomdeur van het sportcomplex Sint-Pieter
2009:  plaatsen leuningen inkomhal van het sportcomplex Sint-Pieter
2011: toegezegd om reanimatietoestel (meest recente op de markt) voor het zwembad aan te kopen.
Dit zal geleverd worden in 2012.

 

 

In 2008 en 2009 samen kocht Kiwanis 3 Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s) aan: 2 voor het recreatiezwembad en de sporthal Sint-Pieter en 1 voor het sportcomplex Nieuw Sint-Truiden.
Zie onder andere ook de teksten ‘Sint-Truiden hartveilig!’ van 9 april 2008, 'SINT-TRUIDEN HARTVEILIG!' van 18 maart 2010 en ‘Automatische Externe Defibrillator (AED) op de Grote Markt in Sint-Truiden!’ van 30 mei 2010 op deze website. 

 

 

In 2010 deelde Kiwanis 100 fietshelmen uit voor een actie van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken rond het thema ‘veilig verkeer’.
Het laatste project in die zin was de financiering van een aantal octopuspalen aan de lagere scholen in 2011.
Het gaat meer specifiek over de lagere scholen van het buitengewoon onderwijs de Sint-Jan Berchmansschool, De Bloesem en De Regenboog.
Zie de cartoon ‘ Octopus in Sint-Truiden’ van 25 april 2011 op deze website.

 

 

In feite zouden serviceclubs niet moeten/mogen bestaan, maar spijtig genoeg zullen er altijd noden zijn op sociaal vlak.
In principe is dit een taak van de overheid, maar gelukkig bestaan er serviceclubs en kunnen zij op heel wat terreinen bijspringen.
Met de toenemende besparingen als gevolg van de huidige sociaal economische toestand zal dat alleen maar toenemen.

 

 

Tot slot wil ik benadrukken dat Kiwanis Haspengouw een toffe vriendengroep is, waar het plezant is om pinten of iets anders mee te drinken en wil ik hen nog veel succes toewensen de komende jaren.