Villa Rosa: CD&V-Open Vld-N-VA blijven achter Pascy Monette staan (1)

Villa Rosa

"De soap rond het woonzorgcentrum Villa Rosa blijft duren.
Wij blijven als sp.a het ontslag van Pascy Monette als Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)-voorzitter en als voorzitter van het Zorgbedrijf vragen", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

"De meerderheidspartijen CD&V-N-VA-Open Vld bewegen (voorlopig?) niet.
Zij blijven Pascy Monette steunen.
Ongezien!

Een klap in het gezicht van de families van de bejaarden, die slecht behandeld zijn en van alle personeelsleden, die zich elke dag inzetten voor een goede verzorging in Villa Rosa.
'Het postje' van Pascy is blijkbaar belangrijker dan de toekomst van het woonzorgcentrum."

Wordt ongetwijfeld verder vervolgd.

Hieronder vindt u de perstekst van sp.a Sint-Truiden.


Perstekst sp.a Sint-Truiden

Dossier misbruik in Villa Rosa Sint-Truiden

Waarom vld'ers Pascy Monette, voorzitter Zorgbedrijf en oud-schepen en lid rvb Roger Clerinx ontslag moeten nemen.

Nu blijkt dat de directie van woonzorgcentrum Villa Rosa daadwerkelijk op de hoogte was van de compromitterende beelden op een besloten whatsapp-groep, is zowel de positie van Pascy Monette als die van Roger Clerinx onhoudbaar geworden. Open VLD Sint-Truiden besloot vandaag evenwel om het vertrouwen in de beide tenoren niet op te zeggen. We leggen uit waarom dat de verkeerde keuze is.

 1. Pascy Monette: minstens schuldig verzuim.
  Zelfs indien Pascy Monette, zoals hij bij hoog en bij laag blijft beweren, de bewuste beelden nooit heeft gezien, kan hij niet volhouden dat hij niet op de hoogte is gebracht van het bestaan ervan.

  Op 11 juni 2018, ruim een maand voor de start van de gerechtelijke procedure, wezen Filip Moers en Gert Stas (sp.a) hem via een rechtstreekse vraag aan het schepencollege op de sterke geruchten over het bestaan van dergelijke praktijken. De daders waren toen al van het toneel verdwenen. Aan mijnheer Monette werd gevraagd om een grondig onafhankelijk onderzoek. Dit is niet gebeurd.

  Een maand later komt het gerecht in actie en breekt de hel los. Mijnheer Monette blijft volhouden dat hij van niets weet.

  Het is nu duidelijk dat de directie alvast wél op de hoogte was. Daarbij wees ons onderzoek uit dat het vertrek van van de betrokken personeelsleden nergens in de verslagen van het vast comité van het OCMW, onder voorzitterschap van de heer Monette, terug te vinden is. Dit geheel tegen de normale procedures in, zelfs het einde van een opzegtermijn wordt normaliter ter kennisname geagendeerd door de voorzitter.

  Ofwel was mijnheer Monette wél betrokken bij de afhandeling en is dit een doofpotoperatie die volledig voorbij gaat aan de rechten van de inwoners van Villa Rosa en hun familieleden (en daar lijkt het steeds meer op).

  Ofwel was mijnheer Monette écht niet op de hoogte, maar dan heeft hij ervoor gekozen om in juni geen onderzoek in te stellen en dit voor zeer ernstige aantijgingen, gepleegd in een rusthuis waar hij verantwoordelijk voor is.
  Dit getuigt van een schadelijke naïviteit en gebrek aan daadkracht met de rusthuisbewoners en hun families als grootste slachtoffers.

  In beide gevallen heeft de voorzitter niet meer het morele gezag om zijn taak naar behoren uit te voeren.

 2. Roger Clerinx: Ex-schepen, echtgenoot van de bewuste directeur en lid van de Raad van Bestuur van Villa Rosa.
  Voormalig directeur Liliane Dorissen, waarvan nu zeker is dat zij niet alleen op de hoogte was van de gebeurtenissen, maar van een klokkenluidster zelfs de bewuste foto's te zien kreeg, is getrouwd met voormalig schepen van Cultuur Roger Clerinx (openVLD). Hij is momenteel lid van de raad van bestuur van het Zorgbedrijf en als dusdanig ook burgerlijke partij in deze zaak. Het is voor ons duidelijk dat hij dit niet kan blijven. De RVB moet in alle onafhankelijkheid kunnen beslissen over het gebeurde en dat is niet mogelijk als één van de leden ook de echtgenoot is van een belangrijke partij in het onderzoek.

  Clerinx kan niet anders dan een stap opzij zetten.

 3. En in Villa Rosa?
  Ondertussen is het voor de familieleden van vele bewoners nog steeds onduidelijk of ook hun naaste een van de slachtoffers was van de 4 daders. Zij vragen terecht meer info, maar zowel voorzitter Pascy Monette als bestuurslid Roger Clerinx hebben er alle belang bij om de feiten te minimaliseren. Filip Moers riep onlangs nog een extra RVB samen om hier klaarheid over te krijgen, maar zonder gevolg. Ook goed werkende personeelsleden (en zeker de klokkenluiders) zijn ongerust over hun positie. Het is duidelijk dat ook voor Villa Rosa zelf het aanblijven van de twee niet wenselijk is.

  Desondanks besloot VLD Sint-Truiden deze namiddag om toch het vertrouwen in beide figuren te behouden. Partijbelang primeert hier boven principes van goed bestuur, fatsoen, het algemeen belang en het belang van deslachtoffers in het bijzonder.

Gert Stas
Fractieleider sp.a Sint-Truiden


Foto: Karolien Coenen - hln.be