Visie’08!

De nieuwe sp.a-voorzitter Caroline Gennez beloofde vorig jaar bij haar aantreden meer inspraak en betrokkenheid, een sociaal, sterk en OPEN huis waar alle progressieve, geëngageerde mensen met een mening welkom zijn.

De daad wordt bij het woord gevoegd en in de aanloop naar het sp.a-congres van 18 en 19 oktober 2008 worden de debatten opengetrokken naar de ganse bevolking op www.visie08.be.
Op deze website is er ruimte voor online debat en discussie met leden en niet-leden.
Aan de hand van 3 stellingen over een 10-tal thema's, kunnen burgers - met een mening - van gedachten wisselen met mensen met expertise terzake. 

Bij het thema ‘justitie en veiligheid’ fungeert burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove als expert en hij heeft zich ondertussen ook al enkele keren in de discussie gemengd.
Tussen mijn verplichtingen als burgemeester en federaal volksvertegenwoordiger door volg ik de discussies. Het is voor mij evenzeer een leerrijke ervaring en ik kan dergelijk initiatief enkel maar toejuichen.”, aldus
Ludwig Vandenhove/>.

Ook sp.a-Limburg draagt haar steentje bij aan het debat en organiseert op maandag 13 oktober vanaf 20.00 uur in de Nieuwe Germinal, Capucienenstraat 10 in/> Hasselt een veiligheidsdebat om uw mening over dit maatschappelijk belangrijke thema te horen.
”Ik hoop u samen met gedeputeerde voor veiligheid Hilde Claes en provinciaal voorzitter en burgemeester van Hasselt Herman Reynders daar te mogen verwelkomen.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove/>.

Zie ook de website www.visie08.be.